Poem logo
Poem logo

ngày truyèn thóng

Cho?t nho´ sa´p de´n nga`y truye`n tho´ng
Tri an nha` gia´o da`y xu´c do?ng
Nhung sao nuo´c ma´t cay xe´ lo`ng
Tha`y gio?i khong gia?m duo?c no? cong

Nga`nh na`o cu~ng co´ nga`y truye`n tho´ng
Ca? nam ky? nie?m cu´ lo`ng vo`ng
Ye´n tie?c linh di`nh na?ng no? cong
Vui xong nga~m la?i co´ hon khong

Nghe` na`y nghie?p no? la´m chie´n cong
Nhung sao da´t nuo´c chua ho´a ro`ng
No? ti`nh to? quo´c chua tra? xong
Vui gi` nhu~ng thu´ qua´ vie~n vong

Uo´c chi bo? he´t nga`y truye`n tho´ng
Quo´c kha´nh cu`ng vui chung mo?t lo`ng
Mo?i nguo`i mo?i nghie?p cu`ng mu`ng cong
Bi`nh da?ng ben nhau duo´i co` ho`ng.

Da?ng Hoa`ng Vu~ (18/11/2015)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm