Poem logo
Poem logo

kẻ bất tài

Tác giả: Vuviethung
KẺ BẤT TÀI.

Dốt nát thường hay thích hám danh.
Quyền cao ,chức lớn khoái ham dành
Bạc tiền của cải luôn mong đoạt.
Phú quý giàu sang lại cố tranh.
Mấy lượt sa cơ do thất học.
Bao lần sẩy nghỉệp bởi vô hành.
Tự xưng kẻ cả trong thiên hạ.
Thực chất chuyện chi cũng chẳng rành.
VH.
VH. (Họa bài THAN THAN của anh PH.NG. VĨNH)

THAN THÂN

Cả đời phấn đấu chẳng nên danh
Hỏi lấy đâu ra của để dành
Lục Bát vài câu chưa gột sách
Thơ Đường mấy tứ chửa treo tranh
Nghề chơi múa võ trò không dễ
Nghiệp viết dương oai chuyện khó thành
Tấu sớ cha truyền lưu hậu duệ
Dâng hương cúng giỗ vái cho rành

Phạm Ngọc Vịnh

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm