Poem logo
Poem logo

lệ đêm

Tác giả: Thiết Dương
LỆ ĐÊM
(Thuận nghịch độc)

Đêm mờ nguyệt dỗi gió lùa mây
Khúc vọng đàn đau nỗi tỏ bày
Thềm rủ dáng hoa buồn dậu ấy
Khói nhòa non nhạn khuất lầu đây
Em chưa xóa tiếng bao hờn giận
Cảnh mãi sầu thơ bút đọa đày
Mềm liễu bóng lay dìu dặt sóng
Thêm dài ngấn lệ trả tình vay

Vay tình trả lệ ngấn dài thêm
Sóng dặt dìu lay bóng liễu mềm
Đày đọa bút thơ sầu mãi cảnh
Giận hờn bao tiếng xóa chưa em
Đây lầu khuất nhạn non nhòa khói
Ấy dậu buồn hoa dáng rũ thềm
Bày tỏ nỗi đau đàn vọng khúc
Mây lùa gió dỗi nguyệt mờ đêm.

Thiet Duong _03/5/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm