Poem logo
Poem logo

tu duy hai lúa

Hai ong nong dan no´i chuye?n phie´m vo´i nhau

Hai Lu´a: Nghe no´i da?o na`y Ong dang la`m them mo hi`nh gi` mo´i ha??
Ba Phi: Co´ mo hi`nh gi` mo´i dau, tha´y nguo`i ta nuoi ong y´ nen cu~ng la`m mo?t thu`ng nuoi cho co´ vo´i thien ha? thoi ma`.

Hai Lu´a: Hom na`o Ong mang qua Tui mo?t li´t ma?t, Tui do?i cho Ong ca?p ga` no`i.
Ba Phi: Ma?t dau co´ ma` do?i cho Ong, nuoi hoa`i ma` cha? tha´y ma?t dau. Nghe no´i Ong cu~ng gio?i khoa?n nuoi ong ruo`i, nho` Ong qua xem giu´p Tui thu`ng ong vo´i.

Hai Lu´a: Nuoi nhu Ong thi` la`m gi` co´ ma?t, ca? thu`ng to du`ng ma` treo co´ mo?t cay ke`o, tu?i no´ la`m duo?c bao nhieu thi` ke?t duo`ng roi he´t, la`m sao vo duo?c de´n to? ma` ti´ch ma?t.
Ba Phi: Tui cu~ng de? them ca´i thu`ng tro´ng ke´ ben ma` no´ khong chi?u qua do´ chu´.
Hai Lu´a: Qua la`m sao duo?c, Ong muo´n no´ qua thi` pha?i ba´t con ong chu´a nho´t la?i ro`i do`i qua, tu? ma´y con ong tho? no´ qua theo.

Ba Phi: Ma` ta?i sao con ong tho? no´ la?i theo con ong chu´a?
Hai Lu´a: Ong ho?i cau do´ chi ba`ng ong ho?i "con ong chu´a kha´c con ong tho? nhu the´ na`o". Cu´ quan tam nhu~ng thu´ cao sieu ma` con ong chu´a nhu the´ na`o cu~ng khong bie´t thi` la`m sao da~n ma?t do? va` gia?i toa? ta´t duo`ng cho chu´ng no´.

Da?ng Hoa`ng Vu~ (22/9/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm