Poem logo
Poem logo

ai cũng phải rời

Tác giả: Diệu Nguyễn
Thân người là tổ hợp ô
Là nơi giả tạm, gá nương linh hồn
Ai người sử dụng khéo khôn
Dùng làm phương tiện bồi đôn nhân lành

Thời gian rồi sẽ trôi nhanh
Trăm năm cuộc thế - xuôi tay vô thường
Có gì mê đắm vấn vương
Sanh - già , bệnh - chết... một đường xưa nay

Ai ai rồi cũng một ngày
Rời thân tứ đại.... nghiệp vay dữ - lành...!

22/9/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm