Poem logo
Poem logo

lãng du

Tác giả: LÃNG DU
LÃNG DU MỘT THUỞ ANH HÀO...
..... ĐƯA TAY VÙNG VẪY THẤY ĐỜI HƯ HAO.....
.................. .....................
LÃNG.... tử bước trãi dọc ngang
DU.... sơn khắp nẽo ân tình nặng mang
MỘT.... đi chinh phục tim nàng
THUỞ.... xưa nói tiếng yêu rồi mà dang
ANH.... thề lấy kiếm hạ tình
HÀO.... hùng tranh đấu phần hơn cho mình
ĐƯA.... xe kiệu cưới linh đình
TAY.... nung vun đắp xây đài lung linh
VÙNG.... lên nàng sợ cha phàn
VẪY.... chào cất bước đành lòng bỏ ngang
THẤY.... đời sao mãi gian nan?
ĐỜI.... ta một gối trái ngang bẻ bàng
HƯ.... hao đài cát loan phòng
HAO.... thời trai trẻ bởi nàng bỏ không !!!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm