Poem logo
Poem logo

co thu lang toi (cay cao ong ca!)

Gu?i ba?n Chi Cuo`ng!

Xanh um cay cao da`u thon,
Gio´ he` ma´t ruo?i ru ho`n toi say
Xa que bie`n bie?t tha´ng nga`y,
Ve` day toi la?i ben cay thi` tha`m...

Ram ran vo`m bie´c ve ngan,
Die?u huye`n suo´i nha?c ho`a am khu´c he`.
La?ng im nghe!
La?ng im nghe!
O o ga` ga´y,
Trua he` menh mong!

Ta`ng cao, ca`nh bie´c chen lo`ng
La´´ reo va~y, gio´ ngoa`i song tho?i ve`
Thoa? lo`ng ho´ng ma´t cay che
Xua tan mo?i me?t trua he` chang chang...

Nhu~ng dem trang ra?i a´nh va`ng
Do` oi! Ai go?i...Do sang be´n Ba`u (1)
Gio?ng ho` ai vo?ng nga`n dau
Thuye`n xuoi, xuoi nga~ Ba Da`u mo` xa(2)
Dem thanh vang vac hang nga.,
Gai trai ho hen lang ta to tinh.
Cay bao nhieu tuoi, oi minh?
Nen bao doi lua duyen tinh ben lau?

Nhu~ng dem gio´ ma´t trang thau,
Ta choi tra?n gia?, co` lau, tro´n ti`m...
Dem nay trang sang, cay im
Cay oi! Chi loi toi ti`m tuoi tho!
*
( Ong Ca ban quan ngay xua...(3)
Trong cay thuo ay khi vua tam tay
On Ong tinh tham nghia day...
Ten ong lang goi ten cay den gio!)

Chuyen lang...Ai ro chan to?
Hoi cay, cay nhu~ng tha~n tho` la?ng im!.
Lao xao ma´t la´ lim dim
Uu tu, phie`n muo?n, da´m chi`m, choi voi...

Vui buon chi the´ cay oi?
Chim bay, la´ ru?ng, ca`nh roi voi vang...
Nhac sau the thiet dua tang!
Tien nguoi ve dat... Hai Ngan, coi xa!(4)

Ve lang! Ve voi me cha...
Mai di`nh be´n nuo´c cay da...con cho`!
Ben cay, toi la?ng ha`ng gio`!
Nghe cay! Tuong tie´ng nguoi xua vong ve!


------
1) Be´n do` la`ng Ba`u,ben ta? nga?n song ma~, do´i die?n la`ng toi
(2)Nga~ Ba Da`u hay Ba Gia`ng- noi ho?p luu cu?a song Ma~ va` song Chu
(3) ong Ca`, nguo`i da~ tro`ng cay Cao na`y hon tram nam tuoi, lang toi goi ten cay theo ten ong!
(4) Ha´i Nga`n: ten ca´nh do`ng, nay la` nghi~a trang.

June 2016
V D Ph.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm