Poem logo
Poem logo

ai ve lo tu!

" Bo´ng dau da~ xe´ ngang da`u
Bie´t dau a´m la?nh, bie´t dau ngo?t bu`i" ( Nguye~n Du)

Sao em khong ve` Lo~ Tu?
Tu` nga`y ca´t buo´c ra di?
Que ta chiem mu`a ma´y vu??
Xa em tu` thuo? xuan thi`.

Tha´ng nga`y ngo´ng trong bie`n bie?t
Chu´ng mi`nh mo~i du´a mo?t phuong
Co´ khi na`o em cho?t nghi~
Con duo`ng ve` la?i co´ huong?

Lau ro`i lie?u em co`n nho´,
Vuo`n nha` mo?t kho´m ma~u don?
Me? em tro`ng tu` da?o truo´c
Mu`a ve` hoa va~n nga´t huong

Me? cha da mo`i to´c ba?c,
Ma´t mo` chan cha?m, gio´ lay!
Di dau pha?i thuo`ng cho´ng ga?y
buo´c do` cao tha´p nhu say!

"Nha` toi bay gio`´ qua?nh que~
Cha´u con xa bo´n phuong tro`i
Hom so´m va´ng nguo`i san se?
Tuo?i gia` thui thu?i don coi!"

Nhu~ng hom tro? tro`i re´t buo´t
Ai nguo`i nho´m lu?a do´t than
Hom so´m qua?t no`ng a´p la?nh
Ai nguo`i nang gia´c thuo´c thang?

" Tuo?i gia` bo´ng chie`u na´ng lu?i
Ma`ng chi a´m la?nh ngo?t bu`i
Dam da´m no~i lo`ng con cha´u
Nguye?n ca`u ha?nh phu´c an vui"

Cha me? gia` nhu chuo´i chi´n,
Gio´ lay qua? ru?ng thi`nh li`nh!
Em oi do`i ta ma~i no?
Cao da`y cong du´c duo~ng sinh

Chuye?n xua co´ cha`ng trai tre?...
Du ha`nh la?c cho´n thien thai
Mo?ng tan, lo´i ve` ti`m la?i
Mo` hoang...
na´m co?...
u hoa`i!.....

18 Mar, 2016
Vu~ Pha?n

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm