Poem logo
Poem logo

vì mục đích đa nguyên dân chủ

Tác giả: CHÍNH TRỊ
Hay hơn hết là chính quyền dân cử
Phục vụ dân và cũng tự dân bầu
Các kế hoạch do người dân gợi ý
Nhà nước mình sốt sắng sẽ làm mau

Từng địa phương bầu riêng ban lãnh đạo
Từ trung ương lấy thuế trả lại tiền
Cho vay mượn để từng hồi phát triển
Hướng tương lai từng bước sẽ tiến lên

Người trong xứ có cơm ăn áo mặc
Có tự do dân chủ và nhân quyền
Việc cả nước thì dân nhờ quốc hội
Lối bình bầu lựa chọn các ứng viên

Đảng thắng lớn chọn ra vì thủ tướng
Cùng các quan bộ trưởng lo việc công
Nếu cần thiết trực tiếp bầu tổng thống
Để điều hành gánh vác sự sống chung

Ngài tổng thống là quyền uy tối thượng
Là lương tri biểu tượng của quốc gia
Mọi chính sách phải được người chấp thuận
Các việc làm từ công bộ đề ra

Vì mục đích thực thi nền dân chủ
Sống quân bình giữa tập thể, cá nhân
Trên xuống dưới quan dân đều đồng thuận
Người yêu người việc nước há phân vân ?

CT

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm