Poem logo
Poem logo

toi da dinh

Tac gia: Tran Khiem
Toi da~ di?nh nam bay lan da~ di?nh
Chu´ cha?ng pha?i la` toi che´m gio´ dau
Mo?t y´ nghi~ da?p bay tu`ng me?nh le?nh
De? gio` day tha?m kho´c ma~i trong da`u

Toi da~ di?nh va~n ho`i cho tra?t tu?
Nhu~ng bo?n be` su´t me? cu?a hu khong
Nhu~ng chie´c bo´ng hoa´ ra hi`nh tha?t su?
Toi tha´y the`m nhu~ng a?m a?nh mong lung

Toi gie´t vo?i gie´t mo?t ca´ch ho´i ha?
Ke?o an nan tu` muon nga? a?p ve`
Toi ca`y xo´i tu` toi ra ta´t ca?
Kha´p linh ho`n than the? cha?ng chu`a chi

Vi` lo ngai mo?t hom kia a´nh sa´ng
Tro~i am am nhu~ng cha´n do?ng lang thang
La`m ho?i tu? giu~a con duo`ng so´ ma?ng
Mo?t bay dan cha?t y´ tuo?ng an gian

Da`u toi nhu´c boi khong co`n ca´ch kha´c
Du` da`u toi chi? hoa?t do?ng don thua`n
Toi uc che de? tha`nh ngu nha´t ha?ng
Cha?ng bie´t gi` nhung cu~ng cha?ng an tam

Toi co`n pha?i bo´i pha?i da`o pha?i ho´t
Pha?i dem chon tro? la?i duo´i noi na`y
Khi a´n tuo?ng ve` toi vu`a cha´m du´t
Thi` do?t nhien tuong con khi chau ma`y . . .

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm