Poem logo
Poem logo

hương trường (thuận nghịch)

Tác giả: Hoanghoon
HƯƠNG TRƯỜNG
(Thuận Nghịch)
Thơ hoanghoon

Vương lòng gửi nắng ấm thầm rơi
Tưởng những kề bên đỡ ngóng vời
Thương nhớ hạ sang kêu bạn ới
Hướng theo năm cuối gọi trường ơi
Thường ngày liếc mãi môi hồng hỡi
Ngượng lúc nhìn lâu má đỏ ngời
Hương thắm đượm vờn bay ngại tới
Đường về góp nhặt chút tình vơi

Vơi tình chút nhặt góp về đường
Tới ngại bay vờn đượm thắm hương
Ngời đỏ má lâu nhìn lúc ngượng
Hỡi hồng môi mãi liếc ngày thường
Ơi trường gọi cuối năm theo hướng
Ới bạn kêu sang hạ nhớ thương
Vời ngóng đỡ bên kề những tưởng
Rơi thầm ấm nắng gửi lòng vương

BỎ HAI CHỮ CUỐI
(Thuận Nghịch)

Vương lòng gửi nắng ấm
Tưởng những kề bên đỡ
Thương nhớ hạ sang kêu
Hướng theo năm cuối gọi
Thường ngày liếc mãi môi
Ngượng lúc nhìn lâu má
Hương thắm đượn vờn bay
Đường về góp nhặt chút

Chút nhặt góp về đường
Bay vờn đượm thắm hương
Má lâu nhìn lúc ngượng
Môi mãi liếc ngày thường
Gọi cuối năm theo hướng
Kêu sang hạ nhớ thương
Đỡ bên kề những tưởng
Ấm nắng gửi lòng vương

BỎ HAI CHỮ ĐẦU
(Thuận Nghịch)

Gửi nắng ấm thầm rơi
Kề bên đỡ ngóng vời
Hạ sang kêu bạn ới
Năm cuối gọi trường ơi
Liếc mãi môi hồng hỡi
Nhìn lâu má đỏ ngời
Đượm vờn bay ngại tới
Góp nhặt chút tình vơi

Vơi tình chút nhặt góp
Tới ngại bay vờn đượm
Ngời đỏ má lâu nhìn
Hỡi hồng môi mãi liếc
Ơi trường gọi cuối năm
Ới bạn kêu sang hạ
Vời ngóng đỡ bên kề
Rơi thầm ấm nắng gửi

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm