Poem logo
Poem logo

mua thu lai ve

Tac gia: A. KA THUY
MUA THU LAI VE
* A. Ka Thuy

La?i ve` nu~a mu`a thu va`ng la´ do?
Chu´t heo may giang giang lo´i ta ve`
Qua truo`ng cu~ da´ng ho?c tro` tha thuo´t qua´
Bo? ben tro`i sa´c phuo?ng do? - mu`a thi...

Em ra di theo tie´ng go?i ve sa`u
Ma` nhung nho´ in ha`n tu`ng lo´i nho?
Ghe´ da´ ha`ng cay nga?m ngu`i thuong nho´
Ki? nie?m vui buo`n e´p va`o trang vo?
La´ thu ti`nh vu?ng da?i chua trao

Em ra di, ta hoa`i tuo?ng chiem bao
Ti`m la?i da´ng em qua lo´p ho?c tro` cu~ mo´i
Nhung doi ma´t- tro`i oi ! Khong the?
Xa ti´t ben tro`i
sa´c va`ng la´ do?
Xa ti´t ben tro`i
Doi ma´t a´y- mu`a thu
A. K. T

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm