Poem logo
Poem logo

giá trị đồng tiền

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Tiền là gì? Chỉ là đơn vị !
Để đo lường mộng mị ước mơ
Người mơ cơm, áo ấm, dư giờ
Kẻ lại ước ngai thờ danh vọng

Tiền là gì ? Bao người tham ngóng
Gom cho đầy, đánh bóng niềm tin
Tiền là chi tô đẹp bóng hình
Khiến bao kẻ bán tin quên nghĩa

Muốn có tiền người cầu ông Địa
Kẻ bán thân, “chôm chỉa” gạt người
Thích ôm chân, nịnh nọt cười tươi
Hay bán chữ, buôn lời, tiêu sức...

Cũng vì tiền bao người cơ cực
Kẻ dư thừa, người thiếu, bon chen
Tiền là chi khiến lắm kẻ hèn...
Tiền dơ/sạch chê/khen nhận/hiến...

Tiền, tóm lại chỉ là phương tiện
Giúp con người biểu hiện nhân văn
Không có tiền đời tất nhọc nhằn
Nhưng dư dã đừng quăng qua cửa

Tiền mồ hôi thì không cần rửa
Tiền ít/nhiều sắm sửa vừa tay
Miễn kiếm tiền bằng cách thẳng ngay
Và dùng nó cho hay cho đúng...

Thì tiền đã được ta tận dụng
Đúng chức năng và đúng khả năng
Đừng vì tiền mà sống nhọc nhằn...
Gắng học đủ = tiền lăn vào túi....

August 2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm