Poem logo
Poem logo

hướng tâm 2 - kim minh

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM
HƯỚNG TÂM

Áo trần gian muôn màu sắc nghiệp
Nợ trần đời trả kịp bao năm
Sa bể khổ
Mắt quầng thâm
Phật từ tâm
Phật từ tâm
nhiệm mầu

Xe duyên số, luân thường quả báo
Phúc thượng thừa, phát tạo từ tâm
Xây công đức…
Ắt nhiều năm
Bồ đề tâm
Bồ đề tâm
nhiệm mầu

Sắc -Thọ- Tưởng nhân thời tự tạo
Hành - Thức thời diện mạo của Tâm
Đặng tinh tấn
Ắt nhiều năm
Pháp từ tâm
Pháp từ tâm
Nhiệm mầu

Thân khẩu ý giữ sao thanh tịnh
Ngộ Bồ đề giác định từ Tâm
Muốn giải thoát
Chắc nhiều năm
Cứ thành tâm
Cứ thành tâm
Đắc thành!

KIM MINH

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm