Poem logo
Poem logo

chặng cuối về đâu

Tác giả: Hoanghoon
CHẶNG CUỐI VỀ ĐÂU

Cuộc sống bình an được hết vòng
Bao điều tốt đẹp vẫn hằng trông
Tinh thần mở rộng thân lành hút
Vật chất đề cao xác rũ tròng
Khổ luyện trang đời không vấy bẩn
Kiên trì cuộc sống chớ đòi ngông
Mai này cát bụi hòa chung cả
Chặng cuối về đâu sáng lạn dòng.

hoanghoon

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm