Poem logo
Poem logo

cuộc đời tựa giấc chiêm bao

Tác giả: Đăng Lộc & Phi Chanh
Hoàng lương một giấc ngủ qua này
Thế cuộc vô thường chẳng nhẽ say
Quán trọ trần gian... nằm ngẫm thử
Dòng sông nhược thủy ngỡ lưu đày
Men nồng nửa hớp đương làm ngọt
Dạ choáng muôn phần đã phải cay
Giữa chặng mê đời ghim thống khổ
Đường duyên sẵn vậy tiếc chi ngày.

P/s:
- Hoàng lương: Kê vàng. Ngày xưa, Lư sinh đời Đường đi thi gặp tiên ông cho mượn cái gối nằm ngủ. Chàng mơ thấy mình thi đỗ, làm quan vinh hoa phú quý hơn năm. Lúc tỉnh giấc thì nồi kê của nhà hàng nấu chưa chín. Người sau bèn dùng hai chữ hoàng lương.

- Thế cuộc: Cuộc đời

- Vô thường: Bất định. Nghĩa là không thường, không có sự vật nào mãi mãi ở yên trong một trang thái nhất định mà luôn luôn thay hình đổi dạng, đi từ trạng thái hình thành đến biến dị rồi tan rã. Các giai đoạn thay đổi đó gọi là: Thành, trụ, hoại, không hay sanh, trụ, dị, diệt. Tất cả các sự vật trong vũ trụ từ nhỏ như hạt cát, đến lớn như trăng sao, đều phải tuân theo bốn giai đoạn ấy cả, nên gọi là Vô thường.

- Nhược thủy: tên dòng sông ở Tây vực, tương truyền là nơi tiên ở. Td: Non Bồng nước Nhược (Bồng sơn Nhược thuỷ) là chỉ cõi tiên. Hát nói của Dương Khuê có câu: » Chẳng Bồng lai Nhược thuỷ cũng thần tiên, rõ ràng đệ nhất nam thiên «.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm