Poem logo
Poem logo

chờ hạ màn

Tác giả: Thiết Dương
CHỜ HẠ MÀN
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt, thuận nghịch)

(Đọc thuận)
Tà oan phủ bóng cậy tòa an
Mà hạn khi xuân chờ hạ màn
Bạn nói lời theo thời nạn bói
Ta càn chữ gượng lúc ca tàn
Mấu xanh lòi vụng che manh xấu
Nhà cạn moi khôn dìm cạ nhàn
Gẫy bút phiêu đời liều gút bẫy
Và than tội gánh chẳng thà van

(Hồi văn)
An tòa cậy bóng phủ oan tà
Màn hạ chờ xuân khi hạn mà
Bói nạn thời theo lời nói bạn
Tàn ca lúc gượng chữ càn ta
Xấu manh che vụng lòi xanh mấu
Nhàn cạ dìm khôn moi cạn nhà
Bẫy gút liều đời phiêu bút gẫy
Van thà chẳng gánh tội than và...

Thiet Duong _ 28/8/2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm