Poem logo
Poem logo

xin câu trả lời

Tác giả: Hàn Yên Tử
XIN CÂU TRẢ LỜI
Cau bao nhiêu đốt... cau già?
Thời gian lặng tiếng dần dà cứ trôi
Trên đầu vương chiếc lá rơi
Thương hoài năm tháng tình tôi lỡ làng
Bên vườn, úa lá trầu vàng
Cau ơi, có biết bẽ bàng lời ru...
Vẽ chiều, biếc mắt mùa thu
Bến sông chỉ thấy sương mù giăng ngang
Hàn Yên Tử . 9/5/2018
Cau bao nhiêu đốt... cau già?
Thời gian lặng tiếng dần dà cứ trôi
Trên đầu vương chiếc lá rơi
Thương hoài năm tháng tình tôi lỡ làng
Bên vườn, úa lá trầu vàng
Cau ơi, có biết bẽ bàng lời ru...
Vẽ chiều, biếc mắt mùa thu
Bến sông chỉ thấy sương mù giăng ngang
Hàn Yên Tử . 9/5/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm