Poem logo
Poem logo

tri kỷ

Tác giả: Hàn Yên Tử
TRI KỶ
"RƯỢU CÓ BẠN VÀNG NGÀN CHÉN THIẾU
THƠ KHÔNG TRI KỶ NỬA CÂU THỪA"
(Tung hoành trục khoán)
Rượu sầu lạc tiếng khúc đàn xưa
Có biết về đâu lặng gió đưa
Bạn vắng tình khuya, trăng khuất nẻo
Vàng Thu hoang mộng Hạ giăng mùa
Ngàn mong... cách mặt dòng châu cạn
Chén đợi vương lòng suối lệ thưa
Thiếu hoải hoài trông lơi nhịp phách
Thơ không tri kỷ nửa câu thừa
Hàn Yên Tử. 14/2/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm