Poem logo
Poem logo

ăn chay không tự mãn

Hỡi bạn đạo gần xa lớn nhỏ
Người viết nói rồi, chớ giận chi
Ăn chay niệm Phật thì cứ làm đi...
Xin đừng chỉ trích, mê si dại khờ
Biết mình, tự nhắc mãi một điều
Nương về Phật pháp* mới thời được an.

-Thiện Đăng Hưng Thuận Tự-

» Trọn bài: http://poem.tkaraoke.com/85736/AN_CHAY_THEO_TU_TUONG_KHUYET_TAT___RAT_NHIEU_NGUOI_DANG_LAM_DIEU_NAY.html

* Phật pháp: những lời giáo huấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó là Bát Chánh đạo (Tứ niệm xứ).

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm