Poem logo
Poem logo

huong thu nhè nhẹ.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Huong thu nhe` nhe?.

Toi da~ bie´t tuo?i gia` la` cha?m cha?p
La` mua` qua, la` nam tha´ng di mau
La` mua gio´ uo´t tren da`u to´c ba?c
Da nhan la?i theo nam tha´ng do?i ma`u

Chie`u nha?n ra tuo?i gia` khong minh ma~n
La?i de~ phie`n de´n nhu~ng nguo`i xung quanh
Tran tro?ng buo´c, bo?i do`i khong co`n ma´y
Nen qu´y no´t da~u la` den hay ba?c

Toi da~ bie´t tuo?i gi`a thi` co qua?nh
Nha` cha?ng hoa ma` cu~ng cha?ng bo´ng nguo`i
Co´ hoa, hoa he´o, co´ nguo`i, nguo`i nhan
No´i cau khong tro`n nghi~a, de~ ca`n nha`n

Mau buo`n gia?n nhung la?i mau la´ng la?i
Hom nay so´ng, cha?ng co`n nghi~ mai sau
Doi khi cu~ng ke? chuye?n xua nga`y a´y
De´m tuo?i do`i co`n bao nu~a tro`n tram.

Toi da~ bie´t tuo?i gia` nha?n ti`nh tha?t
Nha?n lo`i khinh vi` cha?m tre~ lo`i ti`nh..
Coi thuo`ng la´m, vi` tie`n khong da`y tu´i
Ta?p cha´p nha?n khong no´i, de? co`n vui

Nhi`n len cao nie`m tin tha´y ngo?t bu`i
Va` tin tuo?ng ra`ng mi`nh dang di du´ng....
La´ va`ng bay mu`i huong thu nhe` nhe?
U? tam ho`n ai tran qu´y mua` thu.....

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm