Poem logo
Poem logo

vọng tiếng đàn đêm

(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Đàn ngân vọng tiếng não canh tàn
Rạn vỡ tim sầu lệ chứa chan
Loan phím rã rời mây gió tản
Oán cung nhòa nhạt khói sương tràn
Xàng xê lớp phả dằm khua mạn
Bản cổ câu hòa sóng dập khoan
Tan ước mộng lìa xa mãi bạn
Ngàn phương dõi bóng lạc bên đàng

Nghịch:
Đàng bên lạc bóng dõi phương ngàn
Bạn mãi xa lìa mộng ước tan
Khoan dập sóng hòa câu cổ bản
Mạn khua dằm phả lớp xê xàng
Tràn sương khói nhạt nhòa cung oán
Tản gió mây rời rã phím loan
Chan chứa lệ sầu tim vỡ rạn
Tàn canh não tiếng vọng ngân đàn.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm