Poem logo
Poem logo

thuong tiec huu loan

Tac gia: Bui Nguyen Phong
Quye´n luye´n, bang khuang to` li?ch cuo´i.
Tha´ng 3 muo`i ta´m... da´t nghe?n nga`o.

Thuong tie´c Hu~u Loan
(18/ 3/ 2010)
Toi vie´t ba`i tho kho´c Hu~u Loan.
Nga?m ngu`i sim ti´m... ti´m do`i hoang.
Nu´i da´ nuoi ho`n tho lo`ng lo?ng.
Cau tho tho?n thu´c duo´i trang nga`n.

Quye´n luye´n, bang khuang to` li?ch cuo´i.
Tha´ng 3 muo`i ta´m... da´t nghe?n nga`o.
Do`i ba?c be?o ma´y ai co`n nho´.
Tro`i khuya leo le´t mo?t vi` sao.

Toi tie´c, thuong do`i ong chi`m no~i.
Kho´c hoa sim ti´m nga´t ti`nh yeu.
Da´t nuo´c va`o thu mu`a chinh chie´n.
Khue pho`ng nguo`i thie´u nu~ qua?nh hiu.

Thoi ! Khong kho´c nguo`i di chie´n da´u.
De? da`nh nuo´c ma´t kho´c nguo`i xua.
Bi`nh hoa nga`y cuo´i... bi`nh hoa cu´ng.
Nguo`i li´nh chie`u nay la?ng le~ ve`...

Nguo`i tho mang ho`n thong tha?ng ta´p.
Da?p da´ Nga Son khong chiu so´ng quy`.
Cau tho ong kha´c va`o va´ch da´.
Bu?i da`y tro`i tung vo´ ngu?a phi.

Dem dem nu´i da´... sa`u co qua?nh.
Ong kho´c do`i ba`ng tra´i tim dau.
Ba`i tho ong vie´t ba`ng nuo´c ma´t.
Tha´m da~m nhan gian nhu~ng gio?t sa`u

Do`i ghe´t ong... nguo`i nguo`i ghe? la?nh.
Nu´i da´ om ong mo?ng chu?c cho`.
Nguo`i ta gie´t ong ba`ng nghi? quye´t.
La?nh lu`ng vien da?n bo?c y´ tho...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm