Poem logo
Poem logo

tết kỷ hợi

Tác giả: ĐTH Nhã Vy
••Tết Hợi••
Tiếng pháo tàn canh vẫn dội vang
Trời Đông nhớn nhác đón Xuân sang
Trường ca nhạc dạo mừng năm mới
Tiếng hát du dương lịch chuyển trang
Thịnh vượng muôn nhà nhiều phước lộc
Thành công rạng rỡ mãi an khang
Tân niên rạo rực hồn thơi thới
Tết Hợi an bình mộng vẻ vang
ĐTH Nhã Vy 01.01.2019

Chùm thơ TNTT

••Xuân Sang••
Tiếng pháo tàn canh vẫn dội vang
Trời Đông nhớn nhác đón Xuân sang
Tân niên rạo rực hồn thơi thới
Tết Hợi an bình mộng vẻ vang

••Tân Niên••
Tân niên rạo rực hồn thơi thới
Tiếng hát du dương lịch chuyển trang
Thịnh vượng muôn nhà nhiều phước lộc
Thành công rạng rỡ mãi an khang

••Năm Mới••
Tiếng pháo tàn canh vẫn dội vang
Trời Đông nhớn nhác đón Xuân sang
Trường ca nhạc dạo mừng năm mới
Tiếng hát du dương lịch chuyển trang

••An Khang••
Trường ca nhạc dạo mừng năm mới
Tiếng hát du dương lịch chuyển trang
Thịnh vượng muôn nhà nhiều phước lộc
Thành công rạng rỡ mãi an khang

••Thịnh Vượng••
Thịnh vượng muôn nhà nhiều phước lộc
Thành công rạng rỡ mãi an khang
Tân niên rạo rực hồn thơi thới
Tết Hợi an bình mộng vẻ vang

••Thành Công••
Trời Đông nhớn nhác đón Xuân sang
Tiếng pháo tàn canh vẫn dội vang
Thịnh vượng muôn nhà nhiều phước lộc
Thành công rạng rỡ mãi an khang

••Phước Lộc••
Tân niên rạo rực hồn thơi thới
Tết Hợi an bình mộng vẻ vang
Thịnh vượng muôn nhà nhiều phước lộc
Thành công rạng rỡ mãi an khang
ĐTH Nhã Vy 01.01.2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm