Poem logo
Poem logo

buông

Tác giả: Phùng Quang Thuận
BUÔNG...

Bỏ, bỏ
bỏ,bỏ bỏ
Buông...

Ái lạc xa
Cuồng si xa
Mộng tưởng xa
Duyên nợ rồi cũng xa

Oan trái xả
Đố kỵ xả
Oán thù nào cũng xả

Cuồng nộ bỏ
Ganh tị bỏ
Tật đố nào cũng bỏ

Nghi ngại thôi
Cao ngạo thôi
Tự mãn thôi
Tự ái nào cũng thôi

Thê tử nhẹ
Huynh đệ nhẹ
Tỷ muội nhẹ
Thân mạng rồi cũng nhẹ

Danh lợi buông
Phú quí buông
Sự nghiệp buông
Mọi sự rồi cũng buông...

Bỏ...bỏ...bỏ
Buông, buông
Buông.

PQT

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm