Poem logo
Poem logo

tầm quan trọng của những khu vườn

Tác giả: Trần Đức Phổ
Một khu vườn sẽ dạy cho khách vãng lai
Mùi hương, sắc đẹp, cấu trúc của nhành gai

Đá không định dạng, bởi vô tri
Con người dịch chuyển nên chúng đi
Cỏ mỏng như gươm hiểu con đường nước
Tắm mát đất đai ngày mưa là được

Khu vườn chỉ dẫn ra trật tự
Cây cối xanh tươi nhờ sỏi cuội chéo chồng
Từ những con đường nhỏ đầy mê hoặc
Tĩnh tâm tìm đến một linh hồn
Để tinh thần thư thái
Với những gì giản đơn
Như sâu, như ong, như tình ái

Quên cả chính mình ta hãy chơi
Để càng mạnh mẽ, để vui tươi
Để biết cõi đời luôn kỳ diệu
Mà khu vườn nhỏ gợi cho người

Quả đất từ lâu dưỡng nuôi vườn
Ngàn sau cũng chẳng cạn vơi nguồn
Du khách hằng mong mùa chậm rãi
Quên đi lý lẽ của tồn vong!

June 23, 2019
Thơ dịch
================

Nguyên tác: The importance of gardens
______by Veita Jo Hampton


A garden teaches him or her who wanders through
The texture of a thorny stem, scent and color too.

Rocks do not alone arrange themselves in oval shapes.
We who lift the stones to place them so can traipse
Among the blades of grass and know the way of water
Soaking earth, on any given rainy day, does matter.

A garden suggests order.
Patterns of loose stone encircle plants,
Form walkways that may enchant,
Invite a soul to meditate,
Compel a spirit to contemplate
Simple things like worms, or bees, or love.

Quite out of character one might even stop to pray
For power to grow, to bloom, or sail for one more day,
For understanding life’s mysterious conditions,
Or that the garden might provide new inspiration.

A garden is enriched by Earth’s own past,
Fertilized by things not meant to last.
Wanderers hope for longer growing seasons,
Ignoring how things end, for other reasons.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm