Poem logo
Poem logo

lạm phát thơ

Tác giả: Trần Đức Phổ
Việt Nam ra ngõ đụng “thi nhân”*
Mỗi năm đều mở hội một lần
Đem thơ “xuất khẩu” lên thượng giới
Xứ tiên thua hẳn chốn phàm trần

Mỗi ngày cố đẻ một bài thơ
Lắm kẻ quên ăn, ngủ dật dờ
Chồng bút, vợ nghiên, con xướng họa
Thịnh Đường có lẽ cũng chào thua

Có những bạn thơ tụng ca nhau
Anh thì “tuyệt đỉnh”, anh đứng đầu
Lục bát, thất ngôn, tân hình thức…
Tha hồ nhả ngọc với phun châu

Có những diễn đàn đặc sệt thơ
Lừa tình những gái hãy còn tơ
Cho cười, cho mếu, cho đau khổ
Nhưng cấm ai đòi hỏi Tự do!

Có những bài thơ cứ y là
Những lời truyền giáo của đảng ta
Độc lập, ấm no nhờ ơn bác
Như cái loa phường mãi thét la

Có những bài thơ rất dị thường
Tình vay, ý mượn giả văn chương
Cũng in thành tập làm thi tuyển
Cho chẳng ai xem, vất xó tường

June 23, 2019

______
* Nhái theo câu: “Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng”

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm