Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Du
Tác phẩm: Tổng số có 37 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bắc hành tạp lục bài 5
Tác giả: Nguyễn Du

Quỷ Môn quan. Liên phong cao sáp nhập thanh vân. Nam bắc quan đầu tựu thử phân. Như thử hữu danh sinh tử địa. Khả liên vô số khứ lai nhân. Tắc đồ tùng mãng tàng xà hổ. Bố dã yên lam tụ quỉ thần. Chung cổ hàn phong...

bắc hành tạp lục bài 6
Tác giả: Nguyễn Du

Lạng thành đạo trung. Quần phong dũng lãng thạch minh đào. Giao hữu u cung, quyên hữu sào. Tuyền thủy hợp lưu giang thủy khoát. Tử sơn bất cập mẫu sơn cao. Ðoàn thành vân thạch tịch tương hậu. Hồng lĩnh thân bằng nhật tiệm...

bắc hành tạp lục bài 7
Tác giả: Nguyễn Du

Lưu biệt cựu khế Hoàng. Táp niên cố hữu trùng phùng nhật. Vạn lý tiền đồ nhất xúc sơ. Ðạo lộ nhật lai tình vị cánh. Vân sơn biệt hậu ý hà như. Trướng nhiên phân thủ trùng quan ngoại. Lão hỷ toàn thân bách chiến dư. Tha...

bắc hành tạp lục bài 8
Tác giả: Nguyễn Du

Trấn Nam Quan. Lý Trần cựu sự diểu nan tâm. Tam bách niên lai trực đáo câm (kim). Lưỡng quốc bình phân cô lũy diện. Nhất quan hùng trấn vạn sơn tâm. Địa thiên mỗi vị truyền văn ngộ. Thiên cận tài tri giáng trạch thâm. Đế...

bắc hành tạp lục bài 9
Tác giả: Nguyễn Du

Nam Quan đạo trung. Ngọc thư phủng há ngũ vân đoan. Vạn lý đan xa độ Hán quan. Nhất lộ giai lai duy bạch phát. Nhị tuần sở kiến đãn thanh san. Quân ân tự hải hào vô báo. Xuân vũ như cao cốt tự hàn. Vượng đạo đãng bình hưu...

bướm chết trong sách (điệp tử thư trung)
Tác giả: Nguyễn Du

Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương. Tạ khước phong lưu vị thị cuồng. Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch. Tàn hồn vô lệ khốc văn chương. Đố ngư dị tỉnh phồn hoa mộng. Huỳnh hoả nan khôi cẩm tú trường. Văn đạo dã ưng cam nhất...

chiêu hồn tử sĩ
Tác giả: Nguyễn Du

Tiết tháng bảy mưa dầm xùi xụt. Lọt hơi sương lạnh buốt xương khô. Não người thay bấy chiều thu. Ngàn lau khảm bạc, giếng ngô rụng vàng. Đường bạch dương bóng chiều man mác. Ngọn đường lê lác đác mưa sa. Lòng nào...

điệp tử thư trung
Tác giả: Nguyễn Du

Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương. Tạ khước phong lưu vị thị cuồng. Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch. Tàn hồn vô lệ khốc văn chương. Đố ngư dị tỉnh phồn hoa mộng. Huỳnh hoả nan khôi cẩm tú trường. Văn đạo dã ưng cam nhất...

đôi nét về truyện kiều
Tác giả: Nguyễn Du

Truyện Kiều là tên gọi thông thường theo tên nhân vật chính trong tác phẩm của , còn lúc sáng tác, Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm của mình là Đoạn trường tân thanh nghĩa là "Tiếng nói mới về một nỗi đau đến đứt ruột"....

ký hữu
Tác giả: Nguyễn Du

Mạc mạc trần ai mãn thái không. Bế môn cao chẩm ngọa kỳ trung. Nhất thiên minh nguyệt giao tình tại. Bách lý Hồng sơn chánh khí đồng. Nhãn để phù vân khan thế sự. Yêu gian trường kiếm quải thu phong. Vô ngôn độc đối đình...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm