Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Du
Tác phẩm: Tổng số có 37 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bắc hành tạp lục bài 18
Tác giả: Nguyễn Du

Vãn há Ðại Than, tân lạo bao trướng, chư hiểm câu thất. Ngân hà tạc dạ tự thiên khuynh. Giang thủy mang mang giang ngạn bình. Vị tín quỉ thần năng tướng hựu. Tẫn giao long hổ thất tinh linh. Bình cư bất hội giảng trung...

bắc hành tạp lục bài 19
Tác giả: Nguyễn Du

Hạ Than hỷ phú. Tâm hương bái đảo tướng quân tỳ (từ). Nhất trạo trung lưu tứ sở chi. Ðáo xứ giang sơn như thức thú. Hỷ nhân xà hổ bất thi uy. Vạn châu tùng thụ tăng nhân ốc. Nhất đái hàn yên Yến Tử ky (cơ). Tịch tịch...

bắc hành tạp lục bài 2
Tác giả: Nguyễn Du

Thăng Long đệ nhị thủ. II. Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành. Do thị Thăng Long cựu đế kinh. Cù hạng tứ khai mê cựu tích. Quản huyền nhất biến tạp tân thanh. Thiên niên phú quí cung tranh đoạt. Tảo tuế thân bằng...

bắc hành tạp lục bài 20
Tác giả: Nguyễn Du

Thái Bình thành hạ văn xuy địch. Thái Bình thành ngoại tây phong khởi. Xuy trừu Ninh Minh nhất giang thủy. Giang thủy trừu hề giang nguyệt hàn. Thùy gia hoành địch bằng lan can. Nhị thập thất nhân cộng hồi thủ. Cố hương dĩ...

bắc hành tạp lục bài 21
Tác giả: Nguyễn Du

Thái Bình mại ca giả. Thái Bình cổ sư thô bố y. Tiểu nhi khiên vãn hành giang mi. Vân thị thành ngoại lão khất tử. Mại ca khất tiền cung thần xuy. Lân chu thời hữu hiếu âm giả. Khiên thủ dẫn thướng thuyền song hạ. Thử thời...

bắc hành tạp lục bài 22
Tác giả: Nguyễn Du

Chu hành tức sự. Tây Việt sơn xuyên đa hiểm hi. Hành hành tòng thử hướng thiên nhi (nhai). Băng nhai quái thạch nộ tương hướng. Thủy điểu sa cầm hiệp bất phi. Thiên địa biên chu phù tự diệp. Văn chương tàn tức nhược như...

bắc hành tạp lục bài 23
Tác giả: Nguyễn Du

Sơn Đường dạ bạc. Ngọ mộng tỉnh lai vãn. Tà nhật yểm song phi. Phong kính duy thuyền tảo. Sơn cao đắc nguyệt trì. Ỷ bồng thiên lý vọng. Hợp nhãn cách niên ti (tư). Mạc cận thương nhai túc. Ðề viên triệt dạ bi. Nguyễn...

bắc hành tạp lục bài 24
Tác giả: Nguyễn Du

Thương Ngô tức sự. Ngu Ðế nam tuần cánh bất hoàn. Nhị phi sái lệ trúc thành ban. Du du trần tích thiên niên thượng. Lịch lịch quần thư nhất vọng gian. Tân lạo sơ thiêm tam xích thủy. Phù vân bất biện Cửu Nghi san. Tầm...

bắc hành tạp lục bài 3
Tác giả: Nguyễn Du

Ngộ gia đệ cựu ca cơ. Phồn hoa nhân vật loạn lai phi. Huyền hạc qui lai kỷ cá tri. Hồng tụ tằng văn ca uyển chuyển. Bạch đầu tương kiến khốc lưu ly. Phúc bồn dĩ hỉ nan thu thủy. Ðoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ti. Kiến...

bắc hành tạp lục bài 4
Tác giả: Nguyễn Du

Long Thành cầm giả dẫn. Long thành giai nhơn. Bất ký danh tự. Ðộc thiện huyền cầm. Cử thành chi nhơn dĩ Cầm danh. Học đắc tiên triều cung trung Cung Phụng khúc. Tự thị thiên thượng nhơn gian đệ nhất thanh. Dư tại...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm