Poem logo
Poem logo

* chim hót sương mai

Tác giả: Hà Nguyên Du
* chim hót sương mai...

Dò giếng tâm hồn anh
cạn sâu để em thả
dây dài tương tư em
thừa biết "bác sĩ nhiều

tiền thi sĩ nhiều chữ"
nhưng chữ không "chế" ra
tiền em cớ chi dò
la thêm mệt xác tạm

hãy tin chiều kích thi
nhân vừa cỡ để em
yêu đêm cùng nguyệt tận
cuộc phàm loé bóng bia

mộ ám ngôn căn kiếp
mớ hão cò cưa danh
lợi bã cặn đáy hồ
trường ta nốc cạn yếm

đào thân liễu ta lạc
bước phù hư nghe chim
hót sương mai kích chuột
não ta bừng ngộ thế

ảo hà cớ trầm mình
dòng ô nhục Mẹ khóc
là đó sao?? Mẹ mẹ
ơi!! có ngày con về

khóc òa đưa tang Mẹ
con vuốt mắt Mẹ trước
rồi biết ai sẽ vuốt
mắt con khi con thôi

trầm mình dòng ô nhục
con nay vẫn còn nghe
chim hót sương mai và
vướng ách cày mỗi tinh

mơ mơ người con yêu
thôi dò giếng tâm con
sâu cạn để thả dây
dài tương tư nàng trong

khi ngày con vẫn còn
nghe chim hót sương mai./.

(riêng hs phd or hd)

Dec 26/12/17 (12h21')
Hà Nguyên Du

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm