Poem logo
Poem logo

có đôi khi - sometimes

Tác giả: Sa Thi - David Whyte
Có đôi khi nếu bạn băng rừng cách thận trọng
Sometimes if you move carefully
through the forest,

Rán nín thở như đoàn người trong truyện tích xưa,
breathing
like the ones
in the old stories,

Lướt trên đệm lá óng ả không chút xao động,
who could cross
a shimmering bed of leaves
without a sound,

Bạn đến một nơi kia
Nơi nó chỉ làm một việc
Đó là quấy rầy bạn
bởi những đòi hỏi nhỏ nhặt
Nhưng khủng khiếp
you come to a place,
whose only task
is to trouble you
with tiny
but frightening requests,

Chúng được hoài thai từ đâu không biết
Nhưng ở chỗ này
chúng bắt đầu dẫn tới khắp nơi.
conceived out of nowhere
but in this place
beginning to lead everywhere.

Chúng đòi bạn buông bỏ những gì
bạn đang làm lúc này,
Requests to stop what
you are doing right now,

Và giã từ điều bạn đang trở thành
trong khi bạn thực hiện,
and
to stop what you
are becoming
while you do it,

Những câu hỏi khả dĩ kiến tạo hoặc hủy một đời sống,
questions
that can make
or unmake
a life,

Những câu hỏi mà đang kiên nhẫn chờ đợi bạn,
questions
that have patiently
waited for you,

Những câu hỏi mà không có quyền biến mất.
questions
that have no right
to go away.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm