Poem logo
Poem logo

phận người

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
PHẬN NGƯỜI
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Trôi nổi bến đời cuộc tử sinh
Thế nhân sầu muộn cảnh duyên tình
Hồi tâm tại nhớ vòng đau khổ
Tỉnh trí nên buồn nỗi nhục vinh
Ngôi thứ miễn bàn anh tửu luận
Dưới trên nào cãi chị thi bình
Mồi ngon khởi dạ lòng trau chuốt
Xôi thịt chuyện lời lắm rẽ khinh...

Nghịch :

Khinh rẽ lắm lời chuyện thịt xôi
Chuốt trau lòng dạ khởi ngon mồi
Bình thi chị cãi nào trên dưới
Luận tửu anh bàn miễn thứ ngôi
Vinh nhục nỗi buồn nên trí tỉnh
Khổ đau vòng nhớ tại tâm hồi
Tình duyên cảnh muộn sầu nhân thế
Sinh tử cuộc đời bến nổi trôi ./.

Lê Cảnh Tiến 30/05/2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm