Poem logo
Poem logo

phận người * 1976-2014

Tác giả: NP54
1976 1 Không đề (1)
1977 1 Chiều đi nhanh chiều ơi! (*)
1977 2 Gởi người yêu dấu (*)
1985 1 Này thư ơi! (*)
1989 1 Tặng người ước mơ (*)
1994 1 Xanh đỏ ơi!
1998 1 Khó đấy! - Dễ gì!
2004 1 Phút xao lòng (*)
2005 1 Có lẽ thế!
2007 1 Được - Mất
2008 1 Chỉ có mẹ mới biết!
2010 1 Trách nhiệm - Ngôi ngai
2010 2 . . . (*)
2010 3 Chuyện nhỏ, to
2010 4 Sao tôi vẫn là tôi (*)
2011 1 Gần xa - Vơi đầy
2011 2 Bài hát lạ (*)
2011 3 "Gene". . .
2011 4 . . .
2011 5 Như dòng nước mắt
2012 1 Vắng lặng không tên
2012 2 Có ai mãi vấn vương
2012 3 Vẫn mãi còn nhau (*)
2012 4 Nỗi niềm
2012 5 Từ trận chiến thành Tơ-roa
2012 6 Gánh vác hay vì say lợi danh
2012 7 Ê chề
2012 8 Thị Kính, Thị Mầu
2012 9 Thượng vàng, hạ cám
2012 10 Thơ dại!
2013 1 Phận người
2013 2 Chung quy chừng đó mà nên
2013 3 Xin cho
2013 4 Nhớ Huế (*)
2013 5 . . .
2013 6 Dẫu thầm lặng, dẫu nổi danh
2013 7 Thôi thì
2013 8 Không đề (2)
2013 9 Anh vẫn. . .
2013 10 Khi ta thích làm thơ
2013 11 Tạo hóa bày chi
2013 12 Gặp nhau đây
2013 13 Từ trận chiến thành Tơ-roa (2)
2013 14 Nhưng sao ai cũng mơ
2013 15 Làm kiếp chi đây
2013 16 Vẫn như chờ
2013 17 Ước mơ sẽ nên thơ
2013 18 Nên thơ mãi mơ
2013 19 Sao tôi vẫn là tôi (*)
2013 20 Nhẹ nhàng
2014 1 Chúc Tết
2014 2 Sao chẳng thiêng
2014 3 Rõ ra
2014 4 Và có lẽ
2014 5 Khó hiểu
2014 6 Có lẽ nào
2014 7 Đã đổi khác
2014 8 Đọa đày
2014 9 Thân quít, phận cam
2014 10 Ôi phái đẹp
2014 11 Bất biến hay đổi thay
2014 12 Ngược xuôi
2014 13 Mộng mơ
2014 14 Có nên quen
2014 15 Ôi xót xa
2014 16 Chênh vênh
2014 17 Cá biệt
2014 18 Nên chăng tắt đỏ
2014 19 Vút sao xa
2014 20 Biết ơn nhau
2014 21 Đổi thay
2014 22 Như sao xuống
2014 23 Thương hiệu - Học hiệu
2014 24 Trách ai
2014 25 Núp và bôi

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm