Poem logo
Poem logo

hồi chuông thức tỉnh

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
HỒI CHUÔNG THỨC TỈNH
(Viết về mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu)
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Chuông vọng tiếng buồn cảnh vắng trưa
Gót đơn sầu lặng bóng xanh dừa
Xuồng xô sóng dậy hồn thu úa
Nước vỡ đê tràn lối cỏ thưa
Buông mối chợ chiều lo lúa tỉa
Giữ nương đồng sớm đợi trâu bừa
Cuồng tâm mẹ mót bòn xoay trở
Truông lạnh phủ màu bạc gió mưa...

Nghịch :

Mưa gió bạc màu phủ lạnh truông
Trở xoay bòn mót mẹ tâm cuồng
Bừa trâu đợi sớm đồng nương giữ
Tỉa lúa lo chiều chợ mối buông
Thưa cỏ lối tràn đê vỡ nước
Úa thu hồn dậy sóng xô xuồng
Dừa xanh bóng lặng sầu đơn gót
Trưa vắng cảnh buồn tiếng vọng chuông ./.

Lê Cảnh Tiến 01/09/2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm