Poem logo
Poem logo

các thánh tử đạo việt nam, vài nét riêng

Tác giả: Hoanghoon
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
VÀI NÉT RIÊNG

Người theo Đạo Chúa bỏ thân mình
Lịch sử oai hùng đã chứng minh
Mỗi một tù nhân chờ phán xử
Hàng trăm tín hữu bị hành hình
Ghi lòng khắc dạ thiên hằng tỏ
Tỏa sáng lan truyền địa mãi linh
Cảm nghĩ đôi dòng riêng khác biệt
Về chư Thánh Việt thỏa dâng tình.

hoanghoon

*

1.
NỮ THÁNH TỬ ĐẠO
(Anê Lê Thị Thành: Bà Đê)

Phúc Nhạc: quê nhà Nữ Thánh Đê
Dưới thời Thiệu Trị cõi u mê
Ý gian tổng đốc không kiêng nể
Tâm ác triều đình được hả hê.
Khổ nhục, đoàn chiên lòng sáng tỏ
Vững tin tử đạo phúc tràn trề
Ngục tù rắn dữ Bà xem nhẹ
Nằm xuống oai hùng tiếng vọng nghe!

hoanghoon

“Anê Lê Thị Thành (Bà Ðê), Phụ nữ có chồng; sinh năm 1781 tại Bái-Ðền, Thanh Hóa; chết rũ tù ngày 12 tháng 7 năm 1841, tại Nam-Ðinh. Ngài sanh trưởng trong một gia đình công giáo và là mẹ của 6 người con. Ngài bị bắt khi đem thư của các vị thừa sai bị nhốt trong tù. Phong Á Thánh 1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Ngày Lễ: 12 tháng 7.”

*
2.
THƠ CHA ANRE DŨNG LẠC
THÁNH TỬ ĐẠO

Lạc rầy đã rõ chốn quân quan.
Bút chép thơ này gửi thở than.
Lòng nhớ bạn non còn vất vả.
Dạ thương khách chạy chưa yên hàn.
Ðông qua tiết lại thời xuân tới.
Khổ tạm mai sau hưởng phúc an.
Làm kẻ anh hùng chi quản khó.
Nguyện xin cùng gặp chốn thanh nhàn.


BÀI HỌA


DŨNG CẢM

Cứ tưởng muôn đời nhất chỗ quan
Nhưng trời rọi sáng kẻ lầm than
Đường tu chẳng ngại thân này ngả
Chốn tạm đừng mơ kiếp bạo tàn
Sống đạo loan truyền mong thẳng tới
Thương người réo gọi ước bình an
Tôn thờ Thánh Gía ngày thương khó
Ý Chúa Cha về hưởng phúc ân.

hoanghoon


“Anrê Trần An Dũng Lạc, Sinh ra trong một gia đình ngoại giáo ở Bắc Ninh năm 1795, Trần An Dũng theo cha mẹ vào Kẻ Chợ, nay là Hà Nội. Sau đó cậu được gán cho một thày giảng nuôi nấng dạy dỗ và rửa tội với tên Thánh là Anrê. Chịu chức Linh mục ngày 15-3-1823, bị xử trảm ngày 21/12/1839 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII. Lễ kính ngày 21 tháng 12.”

*

3.
THÁNH ANRÊ NGUYỄN KIM THÔNG

Ông trùm xứ đạo Nguyễn Kim Thông
Cuộc sống trên đời đã lập công
Chu đáo trong làng tâm tỏa rộng
Hăng say Đạo Chúa đức hằng trông
Thứ nam Linh Mục kiên cường sống
Út gái Đời Tu trọn ước mong
Bị cháu thù dai lòng ác động
Thân tù gục ngã cổ đeo gông!

hoanghoon

“Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), lý trưởng, thầy giảng; sinh 1790 tại Gò Thị, Bình Ðịnh; chết 15 tháng 7 năm 1855, tại Mỹ Tho. Thánh Thuông, lý trưởng của làng, bị trục xuất vào lúc khởi đầu của cuộc bách hại vì lòng sốt sắng của ngài với đạo Công Giáo. Ngài chết rũ tù vì kiệt sức và đói khát trên đường di tán tại Mỹ Tho. được phong Á Thánh 1909. Nam 1988 được suy tôn lên bậc hiển Thánh. Lễ kính 15 tháng 7.”

*
4.

THÁNH ANRÊ PHÚ YÊN

Bắt được Anrê gốc Phú Yên
Hôm sau án tử đã tuyên liền
Này anh cứng cổ không nghe lệnh
Đó phận ngang tàng chẳng bỏ tên
Nhát kiếm đầu tiên nhớ Tín hữu
Đường đao kết thúc gọi CHA HIỀN
Ma Cao gửi lại thân khô ướp
Thủ cấp đưa về Giáo Hội trên.

hoanghoon

“Anrê Phú Yên - Sinh tại tỉnh Phú Yên năm 1625. Rửa tội năm 15 tuổi, cùng lúc với bà mẹ góa và các anh chị, do chính cha Ðắc Lộ (Alexandre de Rhodes). Tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644. Ngày 5 tháng 3 năm thánh 2000, Ðức Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc chân phước một thanh niên Việt Nam, tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644, và được biết dưới tên thánh Anrê, và đồng thời cũng là thầy giảng.”

*


5.
THÁNH ANRÊ TRẦN VĂN TRÔNG

Can trường nổi bật Mẹ quân nhân
Thánh ý năm xưa vọng tiếng gần
Toán lính u mê lùi bỏ cuộc
Anh Trông mạnh mẽ tiến đều chân
Ăn chay bữa trước lòng thanh thản
Xử tử ngày sau dạ vững vàng
Thủ cấp con bà rơi xuống đất
Ôm về mai táng đẹp tình thân.

hoanghoon

“Anrê Trần Văn Trông, sinh 1814 tại Kim Long, Huế; chết 28 tháng 11, 1835 tại An Hòa, Huế. Anrê Trông là một binh sĩ trẻ tuổi, một thợ dệt tơ của nhà vua, và thuộc Hội Thừa Sai Balê. Khi triều đình khám phá ra sự liên hệ này năm 1834, ngài bị bắt, bị truất hết chức tước, và bị giam vào tù. Mẹ của ngài có mặt khi ngài bị xử tử và đã nhận lãnh thủ cấp của con trong lòng. Phong Á Thánh 1900. Ngày Lễ 28 tháng 11.”

*

6.
THÁNH ANRÊ TƯỜNG

Trăm ngàn Thánh tử đạo vô danh
Tiêu biểu dâng lên CHÚA trọng lành
Chất phác trang đời hiền thật tính
Sơ sài tiểu sử đẹp vinh danh
Xuân Trường ngục tối đau hằn xác
Bạch Cốc gông cùm khổ thấu canh
Xin được ba lần đao chém cổ
Dâng cao nguyện ý được trung thành.

hoanghoon

“Anrê Tường, thầy giảng; sinh năm 1812 tại Ngọc Cục, Nam Ðịnh; chết 16 tháng 6 năm 1862, tại Làng Cốc. Phong Á Thánh 1951. Trong trường hợp thánh Anrê Tường thì không thấy ghi lại phép lạ nào, tài liệu để lại quá ít, chỉ diễn tả mấy nét sơ sài, làm sao có thể làm rõ nét để mà hình thành một con đường tu đức? Có cảm tưởng Ngài như một vị thánh vô danh vậy! Lễ kính vào ngày 16/06.”

*

7.
THÁNH ANTÔN NGUYỄN ĐÍCH

Nguyễn Đích Ông trùm đẹp ý Cha
Sẵn sàng giúp đỡ kẻ gần xa
Trong nhà đức hạnh đầy trung tín
Khắp xóm tình thân rất mặn mà.
Kính mến lòng tin vào Giáo Hội
Cầu xin dạ sáng tựa ngân hà
Tổng quan dọa dẫm không nao núng
Giữa pháp trường tâm Đạo thiết tha!

hoanghoon

“Antôn Nguyễn Ðích, sinh năm 1769 tại Chi Long, Nam Ðịnh; chết 12/8/1838, tại Bảy Mẫu. Thánh Antôn Ðích dùng gia sản nông nghiệp của ngài để giúp cho công việc truyền giáo của Hội Thừa Sai Balê. Ngài bị bắt vì che dấu các linh mục, kể cả Giacôbê Năm, là người đang chạy trốn việc lùng bắt của nhà vua. Bị xử trảm (chém đầu). Cùng với linh mục Mai Năm và ông Lý Mỹ, ông trùm Antôn Nguyễn Đích, được Đức Giáo Hoàng Lêo XIII suy tôn Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 12/08.”

*
8.
THÁNH ANTON NGUYỄN HỮU QUỲNH

Sống đạo oai hùng xem nhẹ chết
Thực hành nghĩa khí chớ hề lui
Danh y việc trước cho người khó
Trùm trưởng công đầu muốn kẻ vui
Bị bắt, dân lành bao khổ ải
Hàm oan tín hữu mấy không lùi
Đầu rơi bởi kiếm quan trường ác
Thanh thản ra đi chảng ngậm ngùi.

hoanghoon
“Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm) là một y sĩ và là thầy giảng; sinh năm 1768 tại Mỹ Hương, Quảng Bình; chết 10 tháng 7 năm 1840 tại Ðồng Hới. Ngài bị bắt năm 1838 vì thuộc Hội Thừa Sai Balê. Trong hai năm tù ngài chăm lo cho các tù nhân và chịu đựng nhiều cuộc tra tấn. Bị xử giảo (thắt cổ) chết. Đức Lêo XIII suy tôn ông Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh lên bậc chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.Ngày Lễ kính 10 tháng 7.”

*
9.
THÁNH AUGUSTINE SHOEFFER ĐÔNG

Nước Pháp rời đi Bắc Việt gần
Miệt mài học tiếng được gần dân
Từ xa nổi tiếng Ngài rao giảng
Ở đó nghe lời Đấng dạy ban
Biết rõ An Nam đà cấm đạo
Am tường Đạo Chúa xả hèn thân
Các ông hãy giết tôi nào sợ
Hạch hỏi làm chi ...uổng phí lần.


hoanghoon

“Augustinô Đông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1822 tại Mittelbronn tỉnh Lorraine, nước Pháp. Từ bé, cậu đã tỏ ra là một người đạo đức, chăm học, siêng năng cầu nguyện và có ý hướng đi tu. Cha xứ nhận đỡ đầu và đưa vào chủng viện giáo phận Nancy. Trong chủng viện cậu tuân giữ đúng đắn kỷ luật, vâng lời bề trên, hoà thuận với bạn bè và học hành xuất sắc, nên được mọi người yêu mến. Đức Lêo XIII suy tôn cha Augustinô Đông lên bậc chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 1/05.”

*
10.
THÁNH AUGUSTIANOÂ
PHAN VIẾT HUY

Chúa đã luôn chờ kẻ lạc phương
Ông Huy bỏ vợ nhỏ theo đường
Ăn năn hối cải xưng tội gấp
Bất khuất kiên cường hiểu đạo thông
Chủng viện lẽ tường, tâm sáng tỏ
Quan trường lý cụt, tính gàn ương
Cùm gông, thuyết phục, nhà vua nản
Ác lệnh cưa đôi xác thảm thương.

hoanghoon

“Augustinô Phan Viết Huy, là binh sĩ, ông sinh 1795 tại Hạ Linh, Bùi Chu, Nam Ðịnh; chết 13 tháng 6, 1839, tại Thừa Thiên. Sau khi bị bắt, ngài bị căng xác trên một cái giá và bị cưa làm hai mảnh, cùng với Thánh Nicholas Thể. Phong Á Thánh 1900. Ngày Lễ 13 tháng 6.”

*

11.
THÁNH AUGUSTINÔ
NGUYỄN VĂN MỚI


Nguyễn văn mới cuộc sống nghèo nàn
Kinh sách am tường khổ chẳng than
Lần hạt Mân Côi sùng kính Mẹ
Phục hàng Giáo Phẩm giúp soi trần
Tân tòng xóm Đạo gương ngời sáng
Người chủ gia đình đức tỏa ngân
Thập Gía tôn thờ không bước đạp
Bị quan thắt cổ hưởng Hồng Ân.

hoanghoon

*

“Augustinô Nguyễn Văn Mới là một nông dân, Dòng Ba Ða Minh; sinh năm 1806 tại Phú Trang, Nam Ðịnh; tử vì đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839, tại Cổ Mễ. Ngài nổi tiếng vì lòng sốt sắng, và bác ái mặc dầu rất nghèo nàn. Ngài bị xử giảo (thắt cổ) chết vì từ chối không bước qua thập giá. Ngày 27.5.1900, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã suy tôn năm vị anh hung tử đạo: Phanxicô Xavie Hà trọng Mậu, Đaminh Bùi văn Úy, Augustinô Nguyễn văn Mới, Tôma Nguyễn văn Đệ và Stêphanô Nguyễn văn Vinh lên bậc Chân Phước. Ngày 19.6.1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong các vị lên bậc hiển thánh. Ngày Lễ kính 19 tháng 12.”

*

12.
THÁNH BÊNAĐÔ
VÕ VĂN DUỆ

Cha Duệ về hưu sống lặng thầm
Hung tin tự thú chẳng quan tâm
Đành xưng Đạo Trưởng xin người bắt
Phải khổ nhà lao tội kẻ lầm
Giám Mục Bề Trên đà chịu xử
Đời con phận dưới vẫn giam cầm
Hy sinh khấn nguyện cam lòng đợi
Được chém oai hùng hết bị ngâm.

hoanghoon

“Bênađô Võ Văn Duệ, là linh mục; sinh 1755 tại Quần Anh, Nam Ðịnh; chết 1 tháng 8, 1838, tại Ba Tòa. Cha Duệ vốn là một tân tòng, học chủng viện, và được thụ phong linh mục. Sau nhiều năm hoạt động truyền giáo, ngài về hưu, sống thầm lặng cho đến khi có tiếng gọi phải tự thú với quân sĩ rằng mình là linh mục. Bị xử trảm (chém đầu) năm 83 tuổi. Phong Á Thánh 1900. Ngày Lễ kính: 1 tháng 8.”

*

13.
Thánh Clêmentê Ignaxio Delgaho Y
(Tây Ban Nha)

Đia Phận Đàng Ngoài Giám Mục Y
Thừa Sai giảng Đạo rất kiên trì
Gia Long cởi mở cho truyền giáo
Minh Mạng hung tàn cấm thực thi
Bị bắt lưng khòm trong cũi nhỏ
Khi tù lớn tuổi rũ dần đi
Pháp trường Bảy Mẫu hành thân chết
An táng Bùi Chu sử sách ghi.

hoanghoon

“Ðức Cha Clêmentê Inhaxiô Y (Ignatius delgado), Sinh năm 1762 tại Villa Felice, Tây Ban Nha, dòng Ða Minh, Giám mục thừa sai, địa phận Ðông Ðàng Ngoài, bị chết rũ tù ngày 12/07/1838 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng. Ngày 27.05.1900 Đức Lêo XIII suy tôn vị giám mục dòng thuyết giáo Ignatiô Y lên bậc chân phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 12/07.”


*

14.
THÁNH ĐAMINH CẨM

Cha Cẩm thông minh sắc sảo nhiều
Kính gìa nhường dưới được người yêu
Làm Linh Mục trẻ đi cùng chỗ
Nhận lệnh bề trên giảng thấu điều
Nguy hiểm kề bên vui chẳng sợ
Đớn đau nhốt cũi khổ không kêu
Nhà giam chợt đón tin mừng đến
Tử đạo hân hoan Thánh Gía chiều.

hoanghoon

*

“Ðaminh Cẩm, là một linh mục Dòng Ba Ða Minh, sinh tại Cẩm Chương, thuộc xứ Kẻ Roi, Bắc Ninh; Hiện tại chưa tìm được tài liệu nào liên quan đến năm sinh của Ngài, chết 3 tháng 3, 1859 tại Hưng Yên. Ngày 29-04-1951, Đức Piô XII suy tôn cha Đaminh Cẩm cùng với 24 vị tử đạo khác lên bậc chân phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính ngày 11/03 “

*

15.
THÁNH DAMINH ĐINH ĐẠT

Bao người ngưỡng mộ phận tân tòng
Đinh Đạt trước sau chỉ một lòng
Đủ những mưu đồ hay có dụ
Lắm lần kế độc cũng không xong
Quan bày ép vợ ra khuyên nhủ
Lính phải xua dân đến cản vòng
Nhẫn nại kiên cường vui tử đạo
Ý Ngài: chặt tám mảnh chờ mong.

hoanghoon

*

“Ðaminh Ðinh Ðạt là một binh sĩ; Ngài sinh năm 1803 tại Phú Nhai, Nam Ðịnh; chết ngày 18/7/1838, tại Nam Ðịnh. Khi người ta khám phá rằng ngài là một người tân tòng, ngài bị bắt, bị tước bỏ chức vụ vì đức tin công giáo (Ngài đi lính từ năm 24 tuổi, tới năm Ngài bị bắt đã ở trong quân ngũ được 12 năm). Ngài có thể thuộc Dòng Ba Ða Minh. Chịu xử giảo (thắt cổ) chết. Phong Á Thánh 1900. Lễ kính vào ngày 13/06.”

*

16.
THÁNH ĐAMINH NGUYỄN VĂN HẠNH

Cha Hạnh nghe lời bọn ác gian
Bị lừa bắt nộp tới nhà quan
Cửa thành Thập Gía nằm ngang lối
Chiến sĩ lòng tin đứng khựng chân
Tra khảo đòn roi, Ngài thấy nhẹ
Hiểu thông lý lẽ, kẻ thua gàn
Pháp trường chém mạnh tung đầu bổng
Tử Đạo oai hùng máu thấm lan.

hoanghoon

*

“Đaminh Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1772 tại làng Năng A, tỉnh Nghệ An, thuộc giáo phận Tây Đàng Ngoài. Ngay từ bé cậu đã có nguyện ước làm linh mục, được Đức cha Delgado Y hỗ trợ, và gởi cậu đến học với cha Liêm. Sau khi thụ phong linh mục, cha Hạnh xin gia nhập dòng thánh Đaminh, và khấn ngày 22.08.1826 trong tay bề trên Amandi Chiêu khi đã 54 tuổi. từ ngày đó, cha càng tích cực rao giảng danh Chúa và phục vụ các linh hồn. Lúc vua Minh Mạng bách hại những người công giáo, cha phải làm việc mục vụ cách lén lút, nhưng không bao giờ chịu bó tay. Ngài bị bắt và bị xử trảm (chém đầu) năm 67 tuổi. Phong Á Thánh 1900. lễ kính vào ngày 1/08.”

*

17.
THÁNH ĐAMINH HUYÊN

Cuộc sống gia đình hợp ý luôn
Làm gương, xử thế giọng ôn tồn
Thời vua Tự Đức ngông thêm hách
Chiếu chỉ triều đình dại mất khôn
Khắc má hằn sâu ghi “Tả Đạo”
Hành thân chịu khổ cứu Linh Hồn
Ông Huyên bị tống giam tù ngục
Thiêu chết oai hùng giáo hữu tôn.

hoanghoon

*

“Ðaminh Huyên, là một giáo dân mộ đạo; Ông sinh năm 1817 tại Ðông Thành, Thái Bình; chết thiêu ngày 5 tháng 6, 1862, tại Nam Ðịnh cùng với Đaminh Toại.Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Piô XII tôn phong hai ông lên hàng Chân Phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tôn phong hai ông lên hàng Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Lễ kính vào ngày 5/06.”

*

18.
THÁNH ĐAMINH PHẠM TRỌNG KHẢM

Đaminh Phạm Trọng Khảm trung thành
Gương sáng gia đình hấp thụ nhanh
Lấy vợ ngoan hiền siêng Đạo CHÚA
Sinh con hiếu thảo được ơn lành
Dân làng mến phục khi cùng quẫn
Giám Mục tin nhờ lúc khó khăn
Chỗ dựa tinh thần nơi ngục khổ
Vui ngày bị thắt cổ ngời danh.

hoanghoon

*
“Ðaminh Phạm Trọng Khảm, chánh án, Dòng Ba Ða Minh; sinh năm 1780 tại Quần Cống, Nam Ðịnh; chết ngày 13 tháng 1 năm 1859 tại Nam Ðịnh. Ngài là một nhân vật giầu có và được dân chúng kính nể, và cũng là bề trên của Dòng Ba Ða Minh. Ngài cùng với con trai và nhiều người trong tu hội phải chết vì bảo vệ cho các giáo sĩ. Phong Á Thánh 1951. Ngày 19.06.1988 được suy tôn lên bậc Hiển Thánh. Lễ kính Ngày 13 tháng 1.”

*
19.
THÁNH ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC MẠO


Bị giam bảy tháng rưỡi cơ cầu
Lửa nóng nung dùi khắc má sâu
„Tả Đạo“ in dòng đau tủi nhục ..
„Tên Làng“ đậm nét khổ âu sầu
Bởi người chế diễu suy không thấu
Vì kẻ khinh thường hiểu chẳng đâu
Được chết oai hùng cùng bốn Vị
Ba lần chém cổ, ý xin cầu.

hoanghoon

Ða-Minh Nguyễn Ðức Mạo, sinh năm 1818 tại Phú Yên, Ngọc Cục; bị xử trảm ngày 16/06/1862 tại Làng Cốc thời vua Tự Đức. Được phong lên bậc Chân Phước ngày 29.04.1951 và được suy tôn lên hàng Hiển Thánh ngày 19-06-1988.

*
20.
THÁNH ĐAMINH HÀ TRỌNG MẬU

Cha Hà Trọng Mậu qúy đoàn chiên
Giúp xứ canh tân tính thật hiền
Cấm Đạo quân đi lùng sục khắp
Gặp Ngài chúng chạy tới gông liền
Dân lành vững chí từng thăm viếng
Lính ngục xiêu lòng chịu để yên
Bực tức quan truyền đem chém cổ
Gương ngời Giáo Hội kính thường niên.

hoanghoon

*

“Ða-Minh Hà Trọng Mầu, Sinh năm 1794 tại Phú Nhai, Bùi Chu, Linh mục Dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 5 tháng 11 năm 1858 tại Hưng Yên dưới đời vua Tự Ðức, Đức Piô XII suy tôn cha Đaminh Hà Trọng Mậu, linh mục dòng Giảng Thuyết lên bậc Chân Phước ngày 29.04.1951. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 5/11.”

*
21.
THÁNH ĐAMINH NGUYÊN

Làm thầy thuốc giỏi với nghề nông
Ngoại giáo, người thân chữa hết vòng
Dùi nóng in hằn không nản chí
Nắng chang chiếu rọi chỉ hoài công
Thay liền chiến thuật quan bèn dụ
Đổi lẹ lời trơ chúng thử lòng
Vững dạ năm Ông cùng bị chém
Ba lần đứt cổ đã chờ mong.

hoanghoon

(Ðaminh Nguyên, Sinh năm 1800 tại Ngọc Cục, Nam Ðịnh, Giáo dân, bị xử trảm ngày 16/06/1862 tại Làng Cốc dưới đời vua Tự Ðức . Ngày 29.04.1951, Đức Piô XII đã long trọng suy tôn Đaminh Nguyên lên bậc Chân Phước; Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn Ngài lên hàng Hiển Thánh.)

*

22.
THÁNH DAMINH NHI

Thời vua Tự Đức chật nhà lao
Con CHÚA vì tin đổ máu đào
Đao phủ thi hành hăng biết mấy
Thường dân ngó chém sợ dường nào
Mong lành hướng thiện Người khiêm tốn
Hồ hởi vui mừng chúng tự cao
Tử Đạo Đa Minh Nhi hưởng phúc
Thiên Đàng mở cửa đón ông vào.

hoanghoon

( Ðaminh Nhi, Sinh năm 1822 tại Ngọc Cục, Nam Ðịnh, Giáo dân, bị xử trảm ngày 16/06/1862 tại Làng Cốc dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 29.04.1951, Đức Piô XII đã long trọng suy tôn Đaminh Nhi lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên hàng Hiển thánh. )

*

23.
THÁNH ĐAMINH NINH

Sinh thời dũng cảm đáng tôn vinh
Chịu khổ lòng tin cậy hết mình
Ưa vợ vì mong tròn chữ hiếu
Biết thân bởi sống thiếu ân tình
Tâm hồn thánh thiện hằng cầu khẩn
Thể xác nguy nan đã chứng minh
Mạnh mẽ oai hùng khi bị chém
Tôn thờ Đạo CHÚA được hy sinh.

hoanghoon

(Ðaminh Ninh Sinh năm 1835 tại Trung Linh, Nam Ðịnh, Giáo dân, bị xử trảm ngày 2/06/1862 tại An Triêm dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII, Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.)

*

24.
THÁNH ĐAMINH TOẠI

Đánh cá năm dài cuộc sống yên
Đơn sơ đạo đức chí gan bền
Dù cho bị chết xin minh chứng
Bởi muốn hy sinh để báo đền
Chín tháng giam cầm Ông nhẫn nại
Bao ngày khích lệ bạn thường xuyên
Tôn thờ Thánh Gía không chà đạp
Mặc chúng lòng gian dụ biếu tiền.

hoanghoon

(Ðaminh Tọai, làm nghề đánh cá; sinh năm 1811 tại Ðông Thành, Thái Bình; chết ngày 5 tháng 6, 1862, tại Nam Ðịnh. Ngài bị chết thiêu trong một túp lều tre . Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Piô XII tôn phong ông lên hàng Chân Phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tôn phong lên hàng Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.)

*


25.
THÁNH ĐAMINH TRẠCH

Thụ phong Linh Mục khấn theo dòng
Tin cậy kiên trì thắng bệnh trong
Gắng sức hòng khuyên người vững dạ
Cầm hơi cảm hóa kẻ thay lòng
Quan tòa hạch, dụ mong Ngài ngả
Cha Trạch thưa, mời muốn chúng thông
Tức giận hùa nhau bèn kết án
Đa Minh bị trảm máu lan hồng.

hoanghoon


(Ðaminh Trạch (Ðoài), linh mục, Dòng Ba Ða Minh; sinh năm 1792 tại Ngoại Bồi, Nam Ðịnh; bị xử trảm ngày 18 tháng 9 năm 1840, tại Bảy Mẫu. Ngày 27-5-1900, đức giáo hoàng Lê-ô XIII suy tôn cha Ða Minh Trạch lên bậc chân phước. Ngày 19-6-1988, đức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II nâng người lên bậc hiển thánh.)

*
26.
THÁNH ĐAMINH VŨ ĐÌNH TƯỚC

Học thức đời tu khấn nhập dòng
Đa Minh được quản xứ người đông
Thường khuyên giáo hữu tin bền chí
Mãi bảo đoàn chiên tự chủ lòng
Cai nịnh rình lâu quân lục soát
Cha hiền nhận lẹ chúng cùm gông
Dân mang gậy gộc theo sau cứu
Lính dữ phang đầu Tử Đạo mong.

hoanghoon

(Ða-Minh Vũ Ðình Tước, Sinh năm 1775 tại Trung Lao, Bùi Chu, Linh mục dòng Ða Minh, bị tra tấn đến chết ngày 2/04/1839 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900; được phong Thánh ngày 19.06.1988.)

*
27.
THÁNH ĐAMINH BÙI VĂN ÚY

Thầy giảng Đa Minh Úy trẻ hiền
Khi Ngài bị bắt vẫn trung kiên
Dù quan lắm kế đề ra chóng
Mặc chúng nhiều mưu đáp lại liền
Thánh Gía tôi thờ không bước đạp
Mặt vua kẻ kính dám trèo lên?
Nghe lời “phạm thượng”, hăng đòi giết
Chiến Sĩ yên lòng hưởng phúc trên.

hoanghoon

(Ðaminh Bùi Văn Úy, Dòng Ba Ða Minh, thầy giảng; sinh năm1813 tại Tiên Mon, Thái Bình. Chết 19.02.1939 Ngài bị bắt và bị xử giảo (thắt cổ) . 27.5.1900, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã suy tôn Ông lên bậc Chân Phước. Ngày 19.6.1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc hiển thánh.)

*
28.
THÁNH ĐAMINH NGUYỄN VĂN XUYÊN

Can trường đạo đức trí thông minh
Đói rã Ngài cho miếng của mình
Thánh Lễ gần xong, loa phóng gọi
Cha Xuyên vội vã, chúng điều binh
Bắt tù chịu khổ đau phần xác
Tùng xẻo cam tâm trọn ý tình
Bình tĩnh cầu xin mừng được chết
Dân nhìn thán phục đáng tôn vinh.

hoanghoon

(Ða-Minh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn), Sinh năm 1786 tại Hưng Lập, Nam Ðịnh, Linh mục dòng Ða Minh. Bị xử trảm ngày 26/11/1839 tại Bẩy Mẫu . Được phong Chân Phước ngày 27/05/1900; ngày 19-06-1988, được suy tôn lên hàng Hiển thánh.)

*
29.
THÁNH ĐAMINH HANARES MINH

Khẩn thiết Thừa Sai đến Á đông
Học nhanh Việt ngữ dạy trong dòng
Thời vua Cảnh thịnh hành phi lý
Giám Mục, Cha Minh được sắc phong
Cai quản Đàng Ngoài không mỏi mệt
Xả thân chốn hiểm thấy vui lòng
Pháp trường Tử Đạo nâng đầu chém
Của Lễ dâng Ngài để hiệp thông.

hoanghoon


(Ðaminh Henares Minh; Giám mục phụ tá Ða Minh; sinh 1765 tại Baena, Cordova, Tây Ban Nha; chết 25 tháng 6, 1838, tại Nam Ðịnh.
Đức Giáo Hoàng Lêo XIII suy tôn Giám mục Henares Minh lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.)

*

30.
THÁNH EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

Lê văn Phụng thẳng tính trung thành
Nhận chức ông trùm việc tiến nhanh
Hấp lực tiền ban người muốn thưởng
Xiêu lòng được của chúng thi hành
Tù giam dưới thế không mềm nhũn
Sống ở trên đời biết mỏng manh
Tử Đạo khuyên nhà tha kẻ nghịch
Bao dung bác ái hưởng ơn lành.

hoanghoon

(Emmanuel Lê Văn Phụng, Sinh năm 1796 tại Ðầu Nước, Cù Lao Giêng, Giáo dân, Trùm Họ, bị xử trảm ngày 31/07/1859 tại Châu Ðốc dưới đời vua Tự Ðức, Đức Piô X suy tôn hai vị tử đạo lên bậc Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.)

*

31.
EMMANUEL NGUYỄN VĂN TRIỆU

Làm lính bàng hoàng lúc nhiễu nhương
Chọn tu Mục Tử sống ngay đường
Phụ thân đã chết nhà neo bấn
Từ mẫu nay gìa cảnh đáng thương
Nấn ná thăm Quê lòng hiếu thảo
Khai liền giảng Đạo ý tinh tường
Quan quân trói chặt Cha từ gĩa
Bị chém, mong chờ chẳng vấn vương.

hoanghoon

(Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, Sinh năm 1756 tại Thợ Ðức, Phú Xuân, Huế, Linh mục, bị xử trảm ngày 17/09/1798 tại Bãi Dâu dưới đời vua Cảnh Thịnh, Đức Lêo XIII suy tôn Chân Phước cho cha Emmanuel Nguyễn Văn Triệu ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. lễ kính vào ngày 17/09)

*
32.

THÁNH GIACÔBÊ ĐỖ MAI NĂM

Cuộc sống Cha hiền thật giản đơn
Vì tôn kính Chúa đẹp tâm hồn
Thời gian trú ẩn không buồn bã
Những tháng hòa mình chẳng thiệt hơn
Bắt bớ lao tù ban bí tích
Giam cầm ngục tối lãnh nhiều ơn
Lắm phen dụ dỗ quan trường nản
Ngân khánh Thiên Cung vọng tiếng đờn.


hoanghoon

(Giacôbê Ðỗ Mai Năm, Sinh năm 1781 tại Ðông Biên, Thanh Hóa, Linh mục, bị xử trảm ngày 12/08/1838 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng, Đức Lêo XIII suy tôn Chân Phước cho cha Giacôbê Đỗ Văn Năm ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.)

*

33.
THÁNH GIÊRÔNIMÔ LIÊM

Thừa Sai phục vụ rất chân tình
Gặp lúc triều đình ác hãi kinh
Cưỡng bức đàn chiên nhà thiệt hại
Truy lùng Giảng Đạo cảnh điêu linh
Quan trường ngã bệnh đành sao nhãng
Giám Mục thừa cơ cố hết mình
Giáo hội trên đà đang phát triển
Thời vua Tự Đức bỏ thân hình.

hoanghoon

“Jêrônimô Hermosilla Liêm, Giám mục Ða Minh; sinh 1800 tại Santo Domingo de la Calzada, Old Castile, Tây Ban Nha; chết 1, 11, 1861, Hải Dương. Sau khi khấn dòng Ða Minh, ngài được gửi đi Manila, nơi đây được thụ phong linh mục. Năm 1828, ngài được bổ nhiệm sang Việt Nam . Tháng Tư 1841, ngài thay thế Thánh Ignatius Delgado làm Ðại Diện Tông Tòa và được tấn phong Giám mục, điều này khiến cho ngài bị bách hại.“

*
34.
THÁNH GIOAN BAOTIXITA CỎN

Ông Cỏn lòng tin sống thực hành
Được phong lý trưởng mến dân lành
Cha gìa ngã bệnh mang về lẹ
Minh Mạng tung hoành lục soát nhanh
Cùm cổ roi hằn cho thỏa mãn
Đẩy thân nắng chiếu cũng không thành
Quan đày liếm máu trò kinh dị
Đủ thứ đê hèn hãm hại quanh.

hoanghoon

“Gioan Baotixita Cỏn, Sinh năm 1805 tại Kẻ Bàng, Nam Ðịnh, Giáo dân, Lý Trưởng, bị xử trảm ngày 8/11/1840 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng, Đức Lêo XIII suy tôn hai ông Martinô Thọ và Gioan Baotixita Cỏn lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19.06.1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 8/11.”

*

35.
THÁNH GIOAN BAOTIXITA ĐINH VĂN THÀNH

Bị bắt cùng Cha họa khó lường
Trong tù cực khổ được tình thương
Rạng ngày hối cải đền bù lỗi
Đêm tối xin cầu đổ đẫm sương
Tốt đất tươi vườn ơn Giáo Hội
Vui đời đẹp cảnh phúc Quê Hương
Hòa vang hát ngợi ca THIÊN CHÚA
Tử Đạo ngời danh khắp nẻo đường.

hoanghoon

“Gioan Baotixita Ðinh Văn Thành, Sinh năm 1796 tại Nộn Khê, Ninh Bình, Thầy giảng, bị xử trảm ngày 28/04/1840 tại Ninh Bình dưới đời vua Minh Mạng cùng với Thánh Phêrô Hiếu và Thánh Phaolô Khoan vì trực thuộc Hội Thừa Sai Balê. Đức Lêo thứ XIII suy tôn Gioan Baotixita Đinh Văn Thành lên bậc chân phước ngày 27-05-1900. Ngày 19-06-1988,Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 28/04. “

*

36.
THÁNH GIOAN ĐẠT

Cấm đạo nguy nan vẫn chống chèo
Cha triều thuyết giảng kẻ noi theo
Vang lừng nghĩa cử ngày cao đẹp
Chứng tỏ tình thương buổi ngặt nghèo
Đau xác trong tù tâm trí mở
Trước tòa qụy gối cổ gông đeo
Vui mừng chịu án vì tin CHÚA
Bị chém khuyên người, Thánh nhạc reo.

hoanghoon

“Gioan Ðạt, linh mục; sinh khoảng 1764 tại Ðồng Chuối, Thanh Hóa; chết ngày 28/10/1798. Thánh Ðạt, được mô tả là một người rất bình thản, được thụ phong linh mục năm 1798. Sau khi bị bắt vì tội làm linh mục bất hợp pháp, ngài bị tù 3 tháng, rồi bị xử trảm (chém đầu). Ngài và thánh Emmanuel Triệu là những vị linh mục triều đầu tiên mà cuộc tử đạo đã được ghi chép và lưu trữ. Được phong Chân Phước 1900 và được phong Thánh 19.06.1988. Lễ kính ngay 28 tháng 10 “

*

37.
THÁNH GIOAN ĐOÀN TRINH HOAN

Ở thời Tự Đức bắt Cha Hoan
Đạo nghĩa tài năng kết vẹn toàn
Lấy gậy to dần không chịu nói
Nung kìm đỏ kẹp chẳng hề than
Trong tù xích cột giao hòa lính
Ngục tối gông cùm ủy lạo dân
Mục tử lê người đi giải tội
Nhà lao, cảm hóa đuợc Hồng Ân.

hoanghoon

“Gioan Ðoàn Trinh Hoan, linh mục; Ngài sinh năm1798 tại Kim-long, Thừa Thiên; chết 26 tháng 5 năm 1861 gần Ðồng Hới. Ngài được thụ huấn dưới sự dạy dỗ của các vị thừa sai, tiếp tục học tập trong chủng viện và được thụ phong linh mục. Bị xử trảm (chém đầu) dưới triều vua Tự Ðức. Đức Piô X suy tôn linh mục Gioan Đoàn Trinh Hoan lên hàng Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính ngày 26 tháng 05.”

*
38.
THÁNH GIOAN HƯƠNG

Nước Việt tên Ngài gọi Cố Hương
Đời tu sáng tỏa đến dân thường
Cha về xứ lạ quân ùa bắt
Lính dẫn đường xa chúng chịu nhường
Lắm kế thay, ngày hăm buổi dụ
Nhiều mưu đổi, lúc nhẹ lần cương
Tôn vinh Thập Gía không chà đạp
Hiến tế gương lành Giáo hữu thương.

hoanghoon

“Gioan Lu-i Bô-na Hương, linh mục thừa sai Paris; sinh 1824 tại Saint-Christo-em-Jarez, Pháp; chết 1/5/1852 tại Nam Ðịnh. Ngài trực thuộc vào Hội Thứa Sai Ba Lê trong khi hoạt động tại Trung Phần, bị xử trảm ngày 1/05/1852 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 27-05-1900, Đức Lêô thứ VIII suy tôn cha Gioan Louis Bonnard Hương lên bậc chân phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính ngày 01 tháng 05”

*

39.
THÁNH GIOAN CHARLES CORNAY TÂN

Gia đình khá gỉa chọn tu hành
Đất Việt Quê người cảm nhận nhanh
Tướng cướp vu oan lòng đểu cáng
Cha hiền giải thích ý ngay lành
Roi đòn lính nạt im lời chịu
Đổ máu Ngài ca tỏa giọng thanh
Nhốt cũi trên đường đi xử chém
Dâng lên bản nhạc Thánh trung thành.

hoanghoon


“Jean-Charles Cornay Tân, linh mục; sinh 1809 tại Loudun (Poitiers), Pháp; chết 20/9/1837, tại Sơn Tây. Cha Tân hoạt động tại Bắc Phần như một giáo sĩ của Hội Thừa Sai Balê. Cha bị bắt tại Bản-no. Cha bị bắt và bị nhốt trong cũi trong ba tháng và chỉ được thả ra để đi trói buộc, tra tấn. Ngài bị bắt phải hát cho các tên cai ngục, vì giọng của ngài rất hay. Ngài bị phân thay làm nhiều mảnh. Đức Lêo XIII suy tôn cha Gioan Cornay tân lên bậc Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.”

*

40.
THÁNH GIOAN VEN

Khom ngồi cũi hẹp tám người khiêng
Bó gối điềm nhiên chẳng muộn phiền
Đức Mẹ ban ơn lành hiệu nghiệm
Cha Ven nhận phúc trọng thiêng liêng
Tốt mầm hạt cấy lan vùng đất
Tươi đóa hồng dâng đạp xích xiềng
Áo trắng lông cừu đi Tử Đạo
Gươm đao phủ đợi hết hồi chiêng.

hoanghoon

“Gioan Ven (Théophane Vénard), Sinh năm 1829 tại St. Loup sur Thouet, Poitiersm, Pháp, Linh Mục Hội Thừa sai Paris, địa phận Tây Ðàng Ngoài, bị xử trảm ngày 2/02/1861 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Tự Ðức, Năm 1865, Đức Piô X suy tôn cha Gioan Théophane Vénard Ven lên bậc chân phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 2/02.”

*

41.
THÁNH GIUSE ĐẶNG ĐÌNH VIÊN

Cha Viên bị bắt thấu tình thân
Cháu ruột anh trai gọi lính gần
Chúng ập tra dân lành buộc lỗi
Ngài ra nói trẻ nhỏ vô can
Vui mừng hướng thiện ơn thiên quốc
Khóc lóc ăn năn tội cõi trần
Xiềng xích gông cùm đi tử đạo
Ông gìa ngoại giáo đến cầu ân.

hoanghoon

“Giuse Ðặng Ðình Viên, Sinh năm 1787 tại Tiên Chu, Hưng Yên, Linh mục triều, bị xử trảm ngày 21/8/1838 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn cha Giuse Đặng Đình Viên lên hàng Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 21/08.”

*

42.
THÁNH GIUSE ĐỖ QUANG HIỂN

Bắt được Cha gìa chúng vội mang
Đòn roi đánh mạnh trước đình làng
Mùa đông tím lẹ nhìn thê thảm
Nước lạnh bầm ngay thấy rõ ràng
Vào ngục khuyên tù nhân nhẫn nại
Nằm nền vẽ Thánh Gía siêng năng
Thân hình rũ rượi gông cùm nặng
Tử Đạo ghi dòng sử vẻ vang.

hoanghoon

“Giuse Ðỗ Quang Hiển, Sinh năm 1796 tại Quần Anh, Nam Ðịnh, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 9/05/1840 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn Chân Phước cho cha Giuse Hiển, linh mục dòng Thuyết giáo, cùng với 63 vị tử đạo tại Việt Nam khác ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 9/05.”

*

43.
THÁNH GIUSE DU

Lúc nhỏ lòng ngay tiếng gọi gần
Thừa Sai giảng đạo bỏ người thân
Kiên trì xứ đợi chờ xa chỗ
Cố gắng Ngài đi đến đủ lần
Nhốt cũi thân oằn đau thể xác
Nung kìm chúng kẹp khét mình chân
Lột da úp mặt trơ phần trán
Nhìn chết kinh hoàng... bậc Thánh nhân.

hoanghoon

“Giuse Du (Joseph Marchand), Sinh năm 1803 tại Passavaut, Besancon, Pháp, Linh Mục Hội Thừa sai Paris, địa phận Ðàng Ngoài, bị xử hình bá đao ngày 30/11/1835 tại Thợ Ðúc dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII đã suy tôn linh mục Marchand Du lên bậc Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 30/11.”

*

44.
THÁNH FERNANDEZ HIỀN

Minh Mạng truy lùng Đạo gắt gao
Cha Hiền phải sống cảnh lao đao
Sang nhờ giáo, nhận lời cay đắng
Đến cậy lương, lâm kế ngọt ngào
Chúng nhốt thân tàn mang cũi để
Dân ùa giật tóc thụi tay vào
Trước giờ xử chém say cầu nguyện
Vững dạ trung thành chẳng đảo chao.

hoanghoon

“Giuse Fernandez Hiền, linh mục Ða Minh; Sinh 1775 tại Ventosa de la Cueva, Tây Ban Nha; chết 24-7-1838 tại Nam Ðịnh. Sau khi được khấn làm một thầy dòng Ða Minh, ngài được học học trong chủng viện để phục vụ tại Việt Nam. Năm 1805, ngài được gửi đến Bắc Hà, nơi đây ngài được thụ phong linh mục. Ðược bổ nhiệm làm giám tỉnh ở đây, và bị bắt ngay sau đó. Bị xử trảm (chém đầu). Ngày 27.05.1900, Đức Lêo XIII suy tôn cha Giuse Fernandez Hiền lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.”

*

45.
THÁNH GIUSE HOÀNG LƯƠNG CẢNH

Từng hơi thở ấm tỏ chân tình
Cuộc sống hàng ngày trọn ý kinh
Tận tụy nghề thầy lang chữa bịnh
Hăng say việc xứ đạo quên mình
Trong nhà ngục lính triều canh giữ
Ở pháp trường con Chúa chứng minh
Cụ Cảnh vui cùng Linh Mục Tự
Chờ đao chém, mặc trắng thân hình.

hoanghoon

“Giuse Hoàng Lương Cảnh, Sinh năm 1763 tại Làng Ván, Bắc Giang, Giáo dân dòng ba Ða Minh, Trùm Họ, Y Sĩ, xử trảm ngày 5/09/1838 tại Bắc Ninh dưới đời vua Minh Mạng. Ngày 27.05.1900, Đức Lêo XIII suy tôn cụ Trùm Giuse Hoàng Lương Cảnh lên bậc Chân Phước của Giáo Hội. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 5/09.“

*

46.
THÁNH GIUSE LÊ ĐĂNG THỊ

Gia đình binh nghiệp nối nghề cha
Cấm Đạo trong triều chúng khảo tra
Sợ họa, nhiều quan đành giải ngũ
Nghe lời, ông Thị bỏ về nhà
Người ngay sống giản đơn dường ấy
Kẻ dối tìm sơ hở mách mà
Bị bắt tàn thân vì chức vụ
Lo mình tội lỗi Chúa không tha.

hoanghoon

“Giuse Lê Ðăng Thị, Sinh năm 1825 tại Kẻ Văn, Quảng Trị, Giáo dân, Cai Ðội, bị xử giảo ngày 24/10/1860 tại An Hòa dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X suy tôn ông Giuse Lê Đăng Thị lên hàng Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 24/10.”

*

47.
THÁNH GIUSE MARIA DIAZ SANJURO AN

Lên làm Giám Mục việc hằng đêm
Cuốc bộ thường xuyên sỏi đá mềm
Giáo phận bao ngày luôn tiến triển
Tân tòng mỗi buổi mãi nhiều thêm
Dù khi Tổng đốc không đành bắt
Bởi lúc quan trên xuống lệnh kèm
Nơi pháp trường kinh cầu nguyện Chúa
Máu hồng Tử Đạo suối êm đềm.

hoanghoon

„Giuse Maria Diaz Sanjuro An, Giám mục Ða Minh, Ðại Diện Tông Tòa; sinh năm 1818 tại Santa Eulalia de Suegos, Lugo, Tây Ban Nha; Ngài được bổ nhiệm làm Ðại Diện Tông Tòa Miền Trung với cha Garcia là phụ tá và tử đạo 20/7/1857 tại Nam Ðịnh. Ngài bị xử trảm (chém đầu) và xác bị ném xuống biển. Ngày 29.04.1951, Đức Piô XII suy tôn Đức cha Giuse Diaz Sanjurjo An lên bậc Chân Phước. Ngày19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính ngày 20 tháng 7 „

*

48.
Thánh Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên

Giám mục khiêm nhường khắc khổ thay
Bị vu lập đảng dẫu lòng ngay
Áo dòng xích nặng đi ban phép
Thề xác cùm đau bước đợi ngày
hung bạo đao bằm thân chảy máu
Dã man mác mổ bụng phanh thây
Đầu bêu giữa cửa thành Nam Định
Gương sáng thừa sai ở đất này.

hoanghoon

“Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên, Ða Minh, Ðại Diện Tông Tòa; sinh năm 1821 tại Cortes, Asturias, Tây Ban Nha; chết 28 tháng 7 năm 1858, tại Nam Ðịnh. Cha Garcia bị bắt, và bị nhốt trong cũi với hai người anh em đồng hương của ngài. Ngài bị lăng trì (phân thây), các bạn ngài bị xử trảm (chém đầu), và xác họ bị thẩy xuống hố. Được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 và được tuyên phong Hiển Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.”

*
49.
THÁNH GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ

Hòng khi bị bắt ở xa gần
Nén bạc mang kề chuộc giáo dân
Giảng dạy Cha lành vui nhớ buổi
Trông coi xứ Đạo sợ quên lần
Tối nằm ngục thất mong thành Thánh
Ngày tới công đường chịu bỏ thân
Thắp sáng niềm tin đời khổ cực
Suy tôn Thập Gía hưởng thanh nhàn.

hoanghoon

“Giuse Nguyễn Ðình Nghi, Sinh năm 1771 tại Kẻ Với, Hà Nội, Linh mục, bị xử trảm ngày 8/11/1840 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII phong linh mục Giuse Nguyễn Đình Nghi lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 8/11. “

*

50.
THÁNH GIUSE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN

Đình Uyển trung thành giáo lý hay
Bề Trên biết được qúi hiền tài
Giữ gìn xứ Đạo theo đường đúng
Chăm sóc dân lành tới ngõ ngay
Ý nhiệm mầu CHA làm của hiến
Hương ngào ngạt kẻ động thương Thầy
Cùm gông cũi chật đòn tra tấn
Chết rũ trong tù hưởng phúc đây.

hoanghoon


“Giuse Nguyễn Ðình Uyển, Sinh năm 1775 tại Ninh Cường, Nam Ðịnh, Thầy giảng, dòng ba Ða Minh, chết rũ tù ngày 4/7/1838 tại Hưng Yên dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn thày giảng dòng ba Đaminh Giuse Nguyễn Đình Uyển lên bậc chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 4/07.”

*

51.
THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG

Cha Thầy mất sớm mẹ lo toan
Được gửi dòng tu sống vẹn toàn
Tín nhiệm anh em bầu đứng trước
Tin dùng Giám mục chọn theo gần
Nhà vua cấm đạo, đành lưu lạc
Đám lính vây thuyền, quyết cản ngăn
Ý Chúa, Bề trên khuyên chịu bắt
Cùm gông bị chém hưởng thanh nhàn.

hoanghoon

“Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng, Dòng Ba Ða Minh; sanh 1832 tại Trà Vinh, Nam-Ðịnh; chết 6, tháng 12 1861, tại Hải Dương. Thánh Khang là người giúp việc cho Ðức Cha Hermosilla. Trong khi cố gắng cứu chủ thoát ngục, ngài bị bắt, bị trừng phạt 120 roi. Sau nhiều lần bị tra tấn, ngài bị xử trảm (chém đầu). Ngày 20.5.1906, Đức Thánh Cha Piô X suy tôn thày Giuse Nguyễn Duy Khang lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.”

*

52.
THÁNH GIUSE NGUYỄN VĂN LỰU

Ông trùm Lựu, cả nhà cao qúy
Giúp việc tông đồ luôn tận tụy
Thương kẻ nghèo không lúc lảng xa
Nhận Cha xứ mặc điều liên lụy
Lao tù sỉ nhục buốt vào xương
Ngục thất hàm oan đau thấu tủy
Xót vợ con, cầu CHÚA chở che
Gông cùm gục, thắng trò ma quỷ.
hoanghoon

“Giuse Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long,Trùm họ, chết rũ tù ngày 2/05/1854 tại Vĩnh Long dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X đã suy tôn ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu lên bậc chân phước Ngày 02-05-1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 2/05.”

*

53.
THÁNH PHẠM TRỌNG TẢ

Vâng lời Gám Mục cùng chung sức
Cai Tả thương người tâm đạo đức
Cận tết thăm đầy tớ tặng qùa
Nguy thời đến tổng quan hoài lực
Chúng đe vững dạ chẳng u buồn
Quân bắt vui lòng không bực tức
Thập gía tôn thờ chịu xả thân
Pháp trường thắt cổ, Ngài nao nức.

hoanghoon


“Giuse Phạm Trọng Tả (Cai), Sinh năm 1796 tại Quần Cống, Nam Ðịnh, Giáo dân, Cai Tổng, bị xử giảo ngày 13/01/1859 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô XII đã suy tôn Giuse Phạm Trọng Tả lên bậc chân phước ngày 29-04-1951. Ngày 19-06-2002, Đức Gioan Phaolô II suy tôn Ngài lên hàng hiển thánh., lễ kính vào ngày 13/01.”

*

54.
THÁNH GIUSE TRẦN VĂN TUẤN

Truy lùng cấm Đạo đủ thành phần
Cả những người nghèo sống khổ thân
Nhỏ bé làm nông nào thoát bận
Tầm thường cuốc ruộng khó qua lần
Gông đeo cổ quẹo cùm chân mỏi
Lửa đỏ dùi nung ịn má hằn
Ông Tuấn vui lòng trong đức cậy
Mong ngày xán lạn giữa muôn dân

hoanghoon

“Giuse Trần Văn Tuấn, Sinh năm 1824 tại Nam Ðiền, Nam Ðịnh, Giáo dân, bị xử trảm ngày 7/01/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII, ngày 19-06-1988 Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 7/06.”

*

55.
THÁNH GIUSE TUÂN

Gia đình đức hạnh thấm nhuần nhanh
Mục vụ Cha Tuân rất nhiệt thành
Truyền giáo âm thầm im lẩn trốn
Lệnh vua ráo riết đuổi bao quanh
Người ngay dạ sáng nào suy tính
Kẻ xấu lòng tham lén kể rành
Bị bắt đòn đau xiềng xích nặng
Oai hùng tử Đạo sử ngời danh.

hoanghoon

“Thánh Giuse Tuân, Linh mục ( 1811-1861).
Sau 90 năm ngày Ngài vinh thắng về với Chúa, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã tôn cha lên bậc Chân Phước ngày 29 tháng 4 năm 1951. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng cha lên hàng Hiển Thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.”

*

56.
THÁNH GIUSE TÚC

Anh hùng tuổi trẻ Giuse Túc
Bị bắt từ gia đình đạo đức
Những tháng gông cùm Cậu mãi trung
Bao lần dọa, dỗ quan càng tức
Bàng hoàng giáo hữu sợ nhiều nơi
Ráo riết nhà vua lùng mọi lúc
Án trảm đời trai mộng ước đầy
Đầu rơi máu nhuộm đồng ơn phúc.

hoanghoon

“Giuse Túc, Sinh năm 1852 tại Hoàng Xá, Bắc Ninh, Giáo dân, bị xử trảm ngày 1/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, Ngày 29.04.1951. Ngày 29.04.1951, Đức Piô XII suy tôn anh Giuse Túc lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 1/06.”

*

57.
THÁNH HENRICÔ GIA

Trẻ trung mặt tuấn tú lên đường
Châu Á thành Linh Mục Chúa thương
Cấm Đạo bên Hoa Ngài bị đuổi
Xin Trên đến Việt kẻ chưa tường
Làng xa giảng dạy hao mòn sức
Xứ lạ sa cơ sáng tỏ gương
Gặp Thái tôn lời ngay nhận oán
Vua tuyên án trảm vẫn kiên cường.

hoanghoon


“Henricô Gia (Henricus Castaneda), Sinh năm 1743 tại Javita, Tây Ban Nha, Linh Mục dòng Ða Minh, thừa sai người Tây Ban Nha, địa phận Ðông Ðàng Ngoài, bị xử trảm ngày 7/11/1773 tại Ðồng Mơ dưới đời Chúa Trịnh Sâm. Ngày 20.05.1906, Đức Piô X đã suy tôn chứng nhân anh hùng lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn Ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 7/11.”

*

58.
THÁNH LÔRENSÔ NGÔN

Tuổi mới hai mươi vợ trẻ xinh
Công ơn dưỡng dục nặng ân tình
Gia đình chữ hiếu lo con mọn
Giáo hữu lòng tin bỏ xác mình
Khốc liệt đày bao người thiệt mạng
Kiên cường có lắm kẻ hy sinh
Chàng Ngôn bị trảm vì danh Chúa
Thân mẫu hiền thê đứng lặng thinh.

hoanghoon

“Lôrensô Ngôn, Sinh năm 1840 trong một gia đình đạo dức thuộc xứ Lục Thủy (huyện Giao Thủy, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định), bị xử trảm ngày 22/05/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII; Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 22/05”

*

59.
THÁNH LÔRENSÔ NGUYỄN VĂN HƯỞNG

Cảnh nghèo bố mất phải chăn trâu
Ơn gọi đời tu mộng ước đầu
Cha Hưởng đi về thăm kẻ liệt
Phó Thùy bắt được giải Ngài mau
Bị vu qủa cúng lần sao nhãng
Xin đáp lời kinh lúc nguyện cầu
Thập Gía tôn thờ nên xử trảm
Thân tù thấu hiểu nghĩa tình sâu.

hoanghoon

“Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục; sinh năm 1802 tại Kẻ Sài, Hà Nội; tử vì đạo ngày 27 tháng 4, 1856, gần Ninh-Bình. Thánh Hưởng truyền giáo nhiều năm trước khi bị bắt, bị giam tù và bị xử trảm (chém đầu) dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X ; Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 27/04.”

*

60.
THÁNH LUCA PHẠM VIẾT THÌN

Nhà giầu chánh tổng khi còn trẻ
Tuổi độ ba mươi gần vợ lẻ
Bị ốm đau đền tội CHÚA thương
Xin nhân nhượng động lòng quan nể
Thừa cơ có kẻ chợt vùng lên
Đúng dịp gông Thìn luôn tiện thể
Ngục tối trung thành Đạo Thánh thiêng
Đầu rơi máu đổ tường minh lẽ.

hoanghoon

“Luca Phạm Viết Thìn (Cai), Sinh năm 1820 tại Quần Cống, Nam Ðịnh, là một giáo dân, giữ chức vụ Cai Tổng, bị xử giảo ngày 13 tháng 1 năm 1859 cùng với cha của mình la Đaminh Phạm Trọng Khảm tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII. Ngày 19-06-1988 Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. lễ kính vào ngày 13/01.”

*

61.
THÁNH LUCA VŨ BÁ LOAN

Đạo đức khiêm nhường áo cũ mang
Hy sinh chả nghĩ có ai màng
Nhân từ bước chậm dâng tròn lễ
Sốt sắng nhanh chân viếng cả làng
Bị bắt khi chờ Cha giải tội
Gông cùm lúc gỡ... kẻ cưu mang
Người khiêng lính quạt ra hành quyết
Đao phủ chuồn đi thật ngỡ ngàng.

hoanghoon

“Luca Vũ Bá Loan, Sinh năm 1756 tại Trại Bút, Phú Ða, Linh mục, bị xử trảm ngày 5/06/1840 Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn cha Luca Vũ Bá Loan lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 5/06.”


*

62.
THÁNH MARTINO TẠ ĐỨC THỊNH

Năm mười tám tuổi ghép tình duyên
Hoãn lại vào tu phúc cả bền
Chính trực khai liền, Cha đợi lúc
Gian tà soát lẹ, lính chờ phen
Thân gìa ngục tối ưa nhường nhịn
Xác mệt cùm gông muốn báo đền
Chúa ngự trời cao Ngài thấu hiểu
Thiên đàng sáng tỏa được gần bên.

hoanghoon

“Martinô Tạ Ðức Thịnh, linh mục; sinh năm 1760 tại Kẻ Sặt, Hà Nội; tử vì đạo ngày 8 tháng 11 năm 1840, tại Bảy Mẫu. Cha Máctinô, là thành viên của Hội Thừa Sai Balê. Ngài đã trên 80 tuổi bị xử trảm (chém đầu) . Được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII; Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 8/11. “

*
63.
THÁNH MARTINO THỌ

Gia đinh đạo đức được nhiều con
Thẳng thắn làng giao việc thuế tròn
Giáo dục trong nhà quên thể xác
Thi hành khắp ngõ giữ Linh hồn
Ân cần đón tiếp Cha về mãi
Sốt sắng hy sinh lính chộp luôn
Ngục tối roi đòn phơi nắng khổ
Vui lòng lãnh nhận bước đường khôn.

hoanghoon


“Martinô Thọ, Sinh năm 1787 tại Kẻ Bàng, Nam Ðịnh, Giáo dân, bị xử trảm ngày 8/11/1840 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng, Đức Lêo XIII suy tôn ông Martinô Thọ lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 8/11.”

*

64.
THÁNH MATTHÊU DẬU

Ốm nặng thầm suy đến một ngày
Theo đoàn giảng đạo... Bắc Kỳ đây
Thừa sai nhiệt huyết lòng chân thật
Giáo sĩ can trường tính thẳng ngay
Bị bắt nhà lao đành chịu khổ
Thi hành mục vụ dẫu tù đày
Ngài xin được trảm cùng Cha Tế
Máu đổ đầu rơi phúc cả này.

hoanghoon

“Matthêu Ðậu (Matthaeus Alonso Leciniana), Sinh năm 1702 tại Nava del Rey, Tây Ban Nha, Linh Mục dòng Ða Minh, thừa sai người Tây Ban Nha, địa phận Ðông Ðàng Ngoài, bị xử trảm ngày 22/01/1745 tại Thăng Long dưới đời chúa trịnh Doanh, được phong Chân Phước ngày 15/04/1906 do Ðức Piô X;
Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 22/01.”

*

65.
THÁNH MATTHÊU LÊ VĂN GẪM

Thừa hưởng gia đình đạo đức sâu
Nhiều em cảnh khó đổ con đầu
Đường tu bỏ lại duyên thường nhật
Ý Chúa dìu đi phép nhiệm mầu
Quảng đại cho thuyền rời bến lẹ
Kiên cường bị xích ở tù lâu
Vì đưa Giám Mục về nơi thiếu
Xử chém oai hùng chẳng thấy đau.

hoanghoon

“Matthêu Lê Văn Gẫm, Sinh năm 1813 tai Gò Công, Biên Hòa, Giáo dân, Thương gia, bị xử trảm ngày 11 tháng 5 năm 1847 tại Chợ Ðũi dưới đời vua Thiệu Trị. Được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII; Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh,
lễ kính vào ngày 11/05.”

*

66.
THÁNH MATTHÊU NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

Cực khổ mồ côi tuổi thiếu niên
Thày lang dạy thuốc, vợ ngoan hiền
Gia đình kính nể ơn lành xuống
Xứ Đạo tin nhờ việc phúc lên
Bị bắt tù giam bền chí đợi
Cùm gông hạch hỏi vững tâm đền
Sang ngày xử chém mừng khôn xiết
Kẻ đến xin cầu phép lạ trên.

hoanghon

“Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Ðắc), Sinh năm 1808 tại Kẻ Lái, Quảng Bình, Trùm họ, Cũng như Anrê Dũng-Lạc, ngài dùng tên hiệu. Bị xử trảm (chết chém) ngày 26/05/1861 tại Ðồng Hới dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 26/05.”

*

67.
THÁNH MICAE HỒ ĐÌNH HUY

Thái bộc trung thành Đạo Chúa linh
Làm quan vướng phải tật đa tình
Con ngoài rửa tội Ngài nuôi nấng
Kẻ lạ nương nhà xóm chứng minh
Hối cải tâm thề tin Giáo Hội
Ăn năm máu đổ gột thân mình
Gông cùm đánh đập lôi đường phố
Chức trọng không cần của thế khinh.

hoanghoon

( Con ngoài: con của vợ nhỏ)

“Micae Hồ Ðình Hy, Sinh năm 1808 tại Như Lâm, Thừa Thiên, Giáo dân, Quan Thái Bộc, bị xử trảm ngày 22 tháng 5 năm 1857 tại An Hòa dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X suy tôn quan Thái bộc Hồ Đình Hy lên bậc Chân Phước ngày 02-05-1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 22-05.”

*

68.
THÁNH MECAE NGUYỄN HUY MỸ

Gông đóng xiềng mang, dạ nguyệt kinh
Những say vì đạo hả vì tình
Vai mang bốn điệp (gông) tai thêm ấm
Xổng xểnh ba vòng (xích sắt) cổ lại thanh
Phép nước đành lòng không oán thán
Nghĩa thày để dạ vẫn đinh ninh
Khiến sao nên vậy nào lo nghĩ
Phó mặc Hoàng Thiên sự tử sinh".

Thơ Thánh Macae Mỹ

BÀI HỌA

Mồ côi bố mẹ sáng lời kinh
Lý trưởng thành tâm vẹn nghĩa tình
Gông tựa bông gòn bao cổ ấm
Xích như sợi bạc quấn chân xinh
Đành tuân luật Nước nào ca thán
Được hưởng ơn Trời mãi hiển linh
Ý Chúa quan phòng không nghĩ ngợi
Phần con mãn nguyện kiếp phù sinh.

hoanghoon

“Micae Nguyễn Huy Mỹ, Sinh năm 1804 tại Kẻ Vĩnh, Hà Nội, Giáo dân, Lý Trưởng, bị xử trảm ngày 12 tháng 8 năm 1838 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn lên hàng Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 12/08.”
*
69.
THÁNH NICÔLA BÙI ĐỨC THỂ

Giáo hữu trung thành phải diệt vong
Quan trường dữ tợn kẻ không hòng
Bao người sợ hãi sinh lời phản
Đức Thể kiên cường tử Đạo mong
Bị đánh tơi bời khi quẫn trí
Ăn năn tủi hổ lúc đau lòng
Thân hình xử chém phanh nhiều mảnh
Chuộc lỗi lầm ta để hiệp thông.

hoanghoon

“Nicôla Bùi Ðức Thể, Sinh năm 1792 tại Kiên Trung, Bùi Chu, Giáo dân, Binh sĩ, bị lăng trì ngày 12/06/1839 tại Thừa Thiên dưới đời vua Minh Mạng cùng với thánh Augustinô Phan Viết Huy, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Leô XIII; Ðến ngày 19-6-1988 Ngài được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn vinh lên bậc Hiển Thánh. lễ kính vào ngày 12/06”
*
70.
THÁNH PHAXICÔ ĐỖ VĂN CHIỂU

Thời niên thiếu định hướng tu hành
Giáo phận tin dùng học hỏi nhanh
Xứ đạo kiên trì mong cứu rỗi
Nhà lao đói khổ quyết trung thành
Dù cho giập xác ngời danh tiếng
Dẫu phải rơi đầu đẹp sử xanh
Xích nặng gông cùm thanh thản bước
Mừng dâng thủ cấp kính CHA lành.

hoanghoon


“Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu, Sinh năm 1797 tại Trung Lễ, Liên Thủy, Nam Ðịnh, Thầy giảng, bị xử trảm ngày 25/06/1838 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn Chân Phước thày Phanxicô Đỗ Văn Chiểu ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 26/06”

*

71.
THÁNH PHANXICÔ KÍNH

Paris bỏ lại sống lều tranh
Giảng đạo trời Nam ước nguyện thành
Linh Mục thừa sai mừng rõ rõ
Giáo sư chủng viện khổ rành rành
Dửng dưng chức vụ ngăn lòng lẹ
Tha thiết đoàn chiên... Nộp mạng nhanh
Sắp xử tin về gia quyến hiểu
Vòng dây thắt cổ lãnh ơn lành.

hoanghoon

“Phanxicô Kính (Francois Isidore Gagelin), Sinh năm 1799 tại Montperreux, Besancon, Pháp, Linh mục Thừa sai Paris, địa phận Ðàng Trong, bị xử giảo ngày 17/10/1833 tại Bãi Dâu dưới đời vua Minh Mạng. Ngày 27.05.1900, Đức Lêo XIII đã suy tôn ngài lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 17/10.”

*

72.
THÁNH PHANXICÔ PHAN

Khi vào chủng viện thích đồng xanh
Bỏ trốn người khuyên trở lại thành
Mục tử giam triều phiên dịch chóng
Nhà vua thưởng lộc khước từ nhanh
Lưu đày biên giới Lào quen thuộc
Học hỏi tù nhân chữ lạ rành
Vắt kiệt điều Cha về giảng dạy
Ngày sau bị xử hưởng ơn lành.

hoanghoon

“Phanxicô Phan (Francois Jaccard), Sinh năm 1799 tại Onnion, Annecy, Pháp, Linh mục Hội Thừa sai Paris, địa phận Ðàng Trong, bị xử giảo ngày 21/09/1838 tại Nhan Biều dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn linh mục Phanxicô Jaccard Phan lên hàng Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 21/09.”

*
73.
THÁNH PHANXICÔ TẾ

Tên thường gọi Tế như điềm trước
Đạo Chúa loan truyền luôn vững bước
Lính gỉa người tham luống bạo tàn
Cha hiền nộp mạng nào nhu nhược
Trình Quan Tỉnh dạ ác giam tù
Được Giáo Dân lòng ngay chạy thuốc
Vất vả nhà lao hiến Lễ đời
Thiêng lần xử trảm hằng mong ước.

hoanghoon


Phanxicô Tế (Francois Gil de Federich), Sinh 1702 tại Tortosa, Catalunha, Tây Ban Nha, Linh mục thừa sai dòng Ða Minh, thuộc địa phận Ðông Ðàng Ngoài, bị xử trảm ngày 22/01/1745 tại Thăng Long dưới đời chúa Trịnh Doanh, được phong Chân Phước ngày 15/04/1906 do Ðức Piô X; Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 22/01.

*

74.
THÁNH PHAXICÔ TRẦN VĂN TRUNG

Lòng yêu nước, Đạo Chúa trung thành
Xuất trận nhưng mà phải quyết nhanh
Thập gía tôn thờ mong phúc cả
Nhà lao chịu khổ được ơn lành
Khuyên người vợ: nợ xưa nay trả
Nhủ đám con: phần giáo lý rành
Bị chém ba ngày bêu thủ cấp
Tên Ngài sử sách mãi ngời danh.

hoanghoon


Phanxicô Trần Văn Trung, Sinh năm 1825 tại Phan Xã, Quảng Trị, Giáo dân, Cai đội, bị xử trảm ngày 6/10/1858 tại An Hòa dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X suy tôn ông đội Phanxicô Trần Văn Trung lên bậc Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 6/10.

*

75.
THÁNH PHAMXICÔ XAVIÊ CẦN

Muốn tu trái ý mẹ cam chiều
Nguy hiểm khôn cùng chí chẳng xiêu
Ngục thất truyền rao Lời đủ lượt
Công đường giải thích Đạo mươi điều
So tầm thế giới tường minh qúa
Sánh luật nhà vua tỏ rõ siêu
Nhỏ bé phi thường quan cảm phục
Vòng dây thắt cổ phúc ơn nhiều.

( mươi điều: mười điều răn)

hoanghoon


“Phanxicô Xaviê Cần, Sinh năm 1803 tại Sơn Miêng, Hà Ðông, Thầy giảng, bị xử giảo ngày 20 tháng 11 năm 1837 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh Mạng, Đức Lêo XIII suy tôn thày Nguyễn Cần lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988. Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 20/11.”

*
76.
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ HÀ TRỌNG MẬU

Đạo Chúa trung thành chối bỏ quan
Thua người hám thưởng đã thưa càn
Trên đời giảng dạy làm gương mẫu
Ngục thất gông cùm sống chứng nhân
Giúp những thân tù yên thể xác
Thay hàng bạn hữu vững tinh thần
Công đường án tử mong từng phút
Diễm phúc nai hiền gặp suối Ân.

hoanghoon

“Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, Dòng Ba Đa Minh, thầy giảng; sanh 1970, tại Kẻ Điều, TháI Bình, bị thắt cổ chết ngày 19/02/1839 tại Cổ Mễ. Ngày 27/05/1900 Đức Giáo Hoàng Lêo XIII suy tôn Ngài lên hàng Chân Phước. Ngày 19/06/1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã tôn phong Ngài lên bậc Hiển Thánh. Lễ kính ngày 19 tháng 12.”

*

77.
THÁNH PHAOLÔ ĐỔNG

Cụ Đổng kiên cường chống lệnh trên
Làm theo ý nguyện đức tin bền
Cùm đau xích buộc giam Ngài lẹ
Lửa nóng dùi nung ịn má liền
Bực kẻ lơ lời vua hạ xuống
Xin người khắc chính đạo chồng lên
Quan nhìn nổi giận thêm lòng ghét
Bị chém đầu rơi phận nhỏ hiền.

hoanghoon

“Phaolô Đổng (Dương), sinh năm 1802 tạn Vực Đường, Hưng Yên, Giáo dân, trùm họ, bị xử trảm ngày 3/6/1862 tại Nam Định dưới thời vua Tự Đức, được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Đức Pio XII, ngày 19/6/1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn Ngài lên bậc Hiển Thánh. Lễ kính vào ngày 3/06.”

*

78.
THÁNH PHAOLÔ HẠNH

Hạt giống từ trên rải xuống đồng
Khi mùa tới gặt sẽ đầy bông
Đời trai ngỗ nghịch thường đi cướp
Tuổi trẻ ngang tàng đã lập công
Được sức Thần Linh tan bóng tối
Nhờ ơn Cứu Độ thoát mùa đông
Vào xuân vĩnh cửu qua tù ngục
Lửa nóng dùi nung gí vững lòng.

hoanghoon

“Phaolô Hạnh, Sinh năm 1827 tại Chợ Quán, Giáo dân, bị xử trảm ngày 28/05/1859 tại Nam Việt dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X đã suy tôn chứng nhân Phaolô Hạnh lên hàng Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 28/05. “

*

79.
THÁNH PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH

Vắng vẻ rừng hoang hiến trọn mình
Nhu cầu mục vụ hiểu tường minh
Học hành nhậm chức luôn mài miệt
Truyền giáo sang Lào rất nhiệt tình
Lý trưởng theo rình gông Mục Tử
Quan trường thuyết phục có Thần Linh
Gầy cao cứng cỏi đeo cùm nặng
Tử Đạo oai hùng được hiển vinh.

hoanghoon

“Phaolô Lê Bảo Tịnh, Sinh năm 1793 tại Trịnh Hà, Thanh Hóa, Linh mục, bị xử trảm ngày 6/04/1857 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X đã suy tôn cha Phaolô Lê Bảo Tịnh lên bậc Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 6/04. “

*

80.
THÁNH PHAOLÔ LÊ VĂN LỘC

Mồ côi thuở bé nhờ Cha sở
Phúc trọng vào tu đường rộng mở
Vui nhận Hồng ân kẻ đón chờ
Được phong giám đốc người mừng rỡ
Hăng say giảng dạy phúc trường sinh
Sốt sắng loan truyền ơn cứu độ
Bị hiểu lầm Công Giáo phản vua
Ơn lành tử Đạo hoa lòng nở.

hoanghoon

“Phaolô Lê Văn Lộc, Sinh năm 1830 tại An Nhơn, Gia Ðịnh, Linh mục, bị xử trảm ngày 13/02/1859 tại Gia Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X suy tôn chân phước cho cha Phaolô Lê Văn Lộc ngày 02-05-1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 13/02 “

*

81.
THÁNH PHAOLÔ NGUYỄN NGÂN

Mừng thay vị Mục Tử nhân hiền
Tiếc nuối trong lòng thất lạc chiên
Lúc ốm đau về coi Chủng Viện
Khi bình phục đến giúp Trình Xuyên
Ngay thời bách hại người quen chỗ
Đúng dịp truy lùng kẻ chỉ tên
Bị bắt cùng Cha đồng chịu khổ
Chung ngày xử trảm phúc trọng trên.

hoanghoon

“Phaolô Nguyễn Ngân, Sinh năm 1790 tại Kẻ Bền, Thanh Hóa, Linh mục, bị xử trảm ngày 8/11/1840 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn linh mục Phaolô Nguyễn Ngân lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 8/11.”

*

82.
THÁNH PHAO LÔ NGUYỄN VĂN MỸ

Gương thầy giảng Mỹ đức hy sinh
Giúp xứ cùng Cha rất nhiệt tình
Chúng hại hoang mang từng giáo hữu
Ngài thăm khích lệ mỗi gia đình
Bày mưu, kẻ dữ sau hèn sách
Lập kế, người ngay trước nhục hình
Bị đánh tơi bời tan nát thịt
Tông đồ chịu chết hưởng quang vinh.

hoanghoon

"Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Sinh năm 1798 tại Kẻ Non, Hà Nam, Thầy giảng, bị xử giảo ngày 18 tháng 12 năm 1838 tại Sơn Tây dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêô XIII suy tôn thày Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, lên bậc chân phước ngày 27-05-1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 18/12"

*

83.
THÁNH PHAOLÔ PHẠM KHẮC KHOAN

Ước nguyện trên đời được hiến thân
Ngài trông phúc hậu chúng ưa gần
Quan trường thuyết phục xa rời Chúa
Mục tử trung thành gắn bó dân
Hạch hỏi thời gian dài chẳng nản
Xin thưa cuộc sống tạm không cần
Bao dung bị chém luôn cầu nguyện:
Những kẻ ngông cuồng nhận phúc ân.

hoanghoon

"Phaolô Phạm Khắc Khoan, Sinh năm 1771 tại Duyên Mậu, Ninh Bình, Linh mục, bị xử trảm ngày 28/04/1840 tại Ninh Bình dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo thứ XIII suy tôn Phaolô Phạm Khắc Khoan lên bậc chân phước ngày 27-05-1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 28/04."

*

84.
THÁNH PHAOLÔ TỐNG VIẾT BƯỜNG

Trong dòng qúy tộc, lính hoàng cung
Đạo Chúa ngời tâm giữ tới cùng
Làm khó quan trường vì nghịch ý
Phạt liền tín hữu thử lòng trung
Thân tàn ngục bẩn Ngài bình thản
Thịt nát đòn oan kẻ hãi hùng
Bị xử về đêm bừng ngọn đuốc
Hoang tàn Thánh địa lưỡi gươm vung.

hoanghoon

„Phaolô Tống Viết Bường, Sinh tại Phủ Cam, Huế, Giáo dân, Quan Thị Vệ, bị xử trảm ngày 23/10/1833 tại Thợ Ðức dưới đời vua Minh Mạng. Ngày 27.5.1900, ông Phaolô Tống Viết Bường được Đức Lêo XIII suy tôn lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 23/10. „

*
85.
THÁNH PHÊRÔ ALMATO BÌNH

Cha Bình lúc nhỏ luôn sùng Đạo
Kính Chúa trong tâm hồn tuyệt hảo
Bỏ thế gian tường tiếng vọng thiêng
Tìm chân lý tỏ lời khuyên bảo
Đời lầm lụi bởi chúng tranh giành
Kiếp thảnh thơi từ ta kiến tạo
Bị chém đầu ba mốt tuổi tròn
Trong thời cưỡng bức, vua tàn bạo.

Phêrô Almato Bình, Linh Mục Ða Minh; sinh 1830 tại Sassera (Vich), Tây Ban Nha; chết 1/11/1861, tại Hải Dương. Ngài được sai đi Phi Luật Tân trước hết khi được khấn dòng Ða Minh. Sau đó được gửi Ximabara , ngài đã bị xử trảm (chém đầu), phong á thánh năm1906. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 1/11.


*

86.
THÁNH PHERÔ BẮC

Vất vả chăn bò thuở thiếu niên
Đồng hoang chúng bạn ít ngoan hiền
Người mang sách Đạo xem thành khẩn
Kẻ nhận ơn lành thấy hiển nhiên
Bỏ lại Quê Hương buồn thoáng chốc
Đi vào Đất Việt khổ triền miên
Thân tàn đói lả nơi rừng rú
Mục tử " thần linh", sợ chém liền.

hoanghoon

Phêrô Bắc (Pierre Francois Neron), Sinh năm 1818 tại Bornay, Saint-Claude, Pháp, Linh mục Hội Thừa sai Paris, địa phận Tây Ðàng Ngoài, bị xử trảm ngày 3/11/1860 tại Sơn Tây dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X suy tôn linh mục Phêrô Néron Bắc lên bậc Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 3/11.


*

87.
THÁNH PHÊRÔ BORIE CAO

Bố mẹ đưa vào chủng viện xong
Nhiều hôm bị phạt, Chúa quan phòng
Thừa sai lãnh nhận ơn nguồn sống
Sứ mệnh đi truyền giáo viễn đông
Bị lính luôn tìm khi có lệnh
Giam Ngài chỉ mất chỗ hoài công
Được phong Giám Mục trong tù ngục
Trinh Nữ đưa đường tử Đạo mong.

hoanghoon

Ðức Cha Phêrô Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie), Sinh năm 1808 tại Beynat, Tulle, Pháp, Giám mục Hội Thừa Sai Paris, địa phận Tây Ðàng Ngoài, bị xử trảm ngày 24/11/1838 tại Ðồng Hới dưới đời vua Minh Mạng. Được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh, lễ kính vào ngày 24/11.

*

88.
THÁNH PHÊRÔ ĐA

Thân phụ Kitô hữu mẹ lương
Người Cha mẫu mực sống làm gương
Trong nhà đón nhận nguồn Ân sủng
Ở xứ lo toan việc Thánh đường
Khủng bố tinh thần luôn vững chắc
Cùm gông thể xác vẫn kiên cường
Lửa thiêu mác chém hai lần xử
Tử Đạo oai hùng cảnh thảm thương.

hoanghoon

Phêrô Ða, Sinh tại Ngọc Cục, Xuân Trường, Nam Định; Giáo dân, bị thiêu sống ngày 17 tháng 6 năm 1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, người thợ mộc làng Ngọc Cục, Phêrô Đa, được Đức Piô XII suy tôn lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 17 tháng 6.

*

89.
THÁNH PHÊRÔ ĐINH VĂN DŨNG

Bình dân giản dị sống ngay lành
Thảm họa khôn lường ập xuống nhanh
Cấm Đạo vua truyền ra quyết liệt
Tìm nơi chúng cưỡng phá tan tành
Các quan lục soát tâm tàn bạo
Cai ngục gông cùm vẻ lạnh tanh
Đủ những mưu hèn mong được ý
Không ngờ Thánh Dũng vẫn trung thành.

hoanghoon

Phêrô Dũng, Sinh năm 1800 tại Ðông Hào, Thái Bình, Giáo dân, bị thiêu sống ngày 6/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức cùng với thánh Phêrô Đinh Văn Thuần. Đức Piô XII suy tôn lên bậc Chân Phước ngày 29-04-1951. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 6/06.

*

90.
THÁNH PHÊRÔ ĐINH VĂN THUẦN

Thả lưới quang chài ở giữa sông
Thời gian cấm Đạo vững tin lòng
Người trên bách hại hòng phân sáp
Kẻ dưới ham quyền cố lập công
Hoảng sợ thường dân đời sống chết
Điêu tàn giáo xứ cảnh tồn vong
Ông thuần bị lửa thiêu phừng phực
Hạt giống trời Nam sáng rực đồng.

hoanghoon


Phêrô Thuần, Sinh năm 1802 tại Ðông Phú, Thái Bình, Giáo dân, bị thiêu sống ngày 6/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức cùng với Phêrô Đinh Văn Dũng. Đức Piô XII suy tôn lên bậc Chân Phước ngày 29-04-1951. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 6/06.

*

91.
THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QÚY

Cậu út thông minh Chúa dẫn đường
Mã Lai học triết được hồi hương
Trong thời bách hại luôn nghiêm ngặt
Giữa lúc truy lùng rất thảm thương
Mục tử đi cùng mong tạm ổn
Triều đình đuổi tận bắt khôn lường
Sợ liên lụy chủ nhà xin nhận
Cha xứ là tôi nói tỏ tường.

hoanghoon

Phêrô Ðoàn Công Quý, Sinh năm 1826 tại Búng, Gia Ðịnh, Linh mục, bị xử trảm ngày 31/07/1859 tại Châu Ðốc dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X suy tôn Chân Phước cho cha Phêrô Đoàn Công Quý ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 31/07.


*

92.
THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN VĂN VÂN

Thày Vân lúc nhỏ sống cùng Cha
Đạo đức thông minh tính thật thà
Học tiếng Latinh, về tích cực
Nghe lời Mục Tử đến gần xa
Cảm thông kẻ khác từ khi trẻ
Nghiêm ngặt đời tu tới tuổi gìa
Bị bắt trên đường thăm Giáo xứ
Đưa đầu chịu chém, khải hoàn ca.

hoanghoon

Phêrô Ðoàn Văn Vân, Sinh năm 1780 tại Kẻ Bói, Hà Nam, Thầy giảng, bị xử trảm ngày 25 tháng 5 năm 1857 tại Sơn Tây dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X suy tôn thày Phêrô Đoàn Văn Vân lên bậc Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 25/05

*

93.
THÁNH PHÊRÔ HOÀNG KHANH

Ở xứ việc chung giúp tận tình
Nhu cầu Mục vụ hiểu tường minh
Gieo trồng những phúc hơn tài cán
Gặt hái nhiều ơn qúa sức mình
Giáo Hội, khiêm nhường xin khổ xác
Nhà lao, nổi tiếng được thân vinh
Quan trường mến phục khuyên từ bỏ
Mục Tử trung kiên chịu tử hình.

hoanghoon


Phêrô Hoàng Khanh, Sinh năm 1780 tại Hòa Duệ, Nghệ An, Linh mục, bị xử trảm ngày 12/07/1842 tại Hà Tĩnh dưới đời vua Thiệu Trị. Ngày 02.5.1909, Đức Piô X suy tôn cha Phêrô Khanh lên bậc chân phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 12/07.


*

94.
THÁNH PHÊRÔ LÊ TÙY

Nhà tuy khá gỉa ước tu thành
Mục Tử vui hiền xử trí nhanh
Ngục thất hồn nhiên tìm phúc trọng
Công đường thẳng thắn nhận ơn lành
Làm quan trắc ẩn khi ngồi xét
Khiến lính thương thầm bận đứng canh
Bất chấp lòng dân, người lớn tuổi
Lời vua xử chém phải thi hành.

hoanghoon


“Phêrô Lê Tùy, Sinh năm 1773 tại Bằng Sở, Hà Ðông, Linh mục, bị xử trảm ngày 11/10/1833 tại Quan Ban dưới đời vua Minh Mạng. Ngày 27.05.1900, Đức Lêo XIII suy tôn cha Phêrô Lê Tùy lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 11/10.”

*

95.
THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN BÁ TUẦN

Thuở nhỏ hiền ngoan đến trưởng thành
Hồng ân đón nhận sáng trời xanh
Đời tu lúc khởi đành di chuyển
Cuộc sống về sau quyết học hành
Lớn tuổi nhà giam lòng vững chắc
Thân gìa ngục thất sức mong manh
Tàn hơi Thập gía Ngài vui vác
Chết rũ cùm đeo nhận phúc lành.

hoanghoon

Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Sinh năm 1766 tại Ngọc Ðồng, Hưng Yên, Linh mục triều, bị chết rũ tù ngày 15/07/1838 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn chân phước linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tuần ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 15/07.

*

96.
THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ

Lúc nhỏ nhà chung Đức Chúa Trời
Trung thành tận lực ở nhiều nơi
Nài theo Mục Tử đường nguy hiểm
Được nhận môn sinh hướng rạng ngời
Ngục thất giam cầm hao kiệt sức
Công đường xử giảo nghẽn tàn hơi
Linh thiêng mạng sống Thày Trò hiến
Của Lễ toàn tâm rất tuyệt vời.

hoanghoon

Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Sinh năm 1811 tại tại Ninh Bình, Thầy giảng, bị xử giảo ngày 10/07/1840 tại Ðồng Hới dưới đời vua Minh Mạng. Gần 60 năm sau, Đức Lêo XIII đã suy tôn thày giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự lên hàng chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 10/07.

*

97.
THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG

Năm mười sáu tuổi được phong thày
Trẻ nhất kiên cường đạo đức thay
Hiệp lực đồng tâm thời bách hại
Không sờn chẳng sợ cảnh giam đày
Quan hòng nản chí khuyên mềm dẻo
Lính đánh vui lòng nói thẳng ngay
Dẫu chết trung thành tôn Thập gía
Dây thừng thắt cổ hưởng ơn đầy.

hoanghoon

*

“Phêrô Nguyễn Văn Ðường, Sinh năm 1808 tại Kẻ Sở, Hà Nam, Thầy giảng, bị xử giảo ngày 18 tháng 12 năm 1838 tại Sơn Tây dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêô XIII suy tôn lên bậc chân phước ngày 27-05-1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 18/12.”

*

98.
THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HIẾU

Thày Hiếu cùng Cha vẹn nghĩa tình
Cả đời tận tụy đức hy sinh
Nhiều năm giảng dạy tôn sùng đạo
Những tháng tù giam chịu cực hình
Bỏ mặc lời khuyên mờ mịt tối
Tìm theo tiếng gọi sáng ngời linh
Thời gian nhẫn nhục ngày vinh thắng
Xử trảm đầu rơi hiến trọn mình.

hoanghoon

“Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, Sinh năm 1777 tại Ðồng Chuối, Ninh Bình, Thầy giảng, bị xử trảm ngày 28/04/1840 tại Ninh Bình dưới đời vua Minh Mạng cùng với Thánh Gioan B. Đinh Văn Thành và Thánh Phaolô Khoan vì trực thuộc Hội Thừa Sai Balê. Đức Lêo thứ XIII suy tôn Phêrô Nguyễn Văn Hiếu lên bậc chân phước ngày 27-05-1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 28/04. “

*

99.
THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LỰU

Nhà lao bóng Mục Tử nhân lành
Chẳng ngại gông cùm hiện diện nhanh
Cộng khổ tìm khuyên người tín hữu
Đồng cam dám nhận bậc tu hành
Ngài ban bí tích trao Mình Thánh
Xác bị roi đòn chuộc chúng sanh
Đạo đã in vào trong tủy óc
Đầu rơi máu đổ ước mong thành.

hoanghoon

“Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm 1812 tại Gò Vấp, Gia Ðịnh, Linh mục, bị xử trảm ngày 7/04/1861 tại Mỹ Tho dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 02.05.1909, Đức Piô X đã suy tôn cha Phêrô Nguyễn Văn Lựu lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 7/04.”

*

100.
THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TỰ

Thời niên thiếu trọn hiến thân mình
Mục Tử nhân lành dẫn chúng sinh
Lính bắt lời ngay lòng phấn chấn
Quan mời tiếng thật ý chân tình
Hủy tên Giáo hữu tê hàm khiếp
Nhai sổ hai phần rát họng kinh
Đuợc ủi an nhìn dân vững chí
Đầu rơi hưởng phúc ở Thiên Đình.

hoanghoon

“Phêrô Nguyễn Văn Tự, Sinh năm 1796 tại Ninh Cường, Bùi Chu, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 5/09/1838 tại Bắc Ninh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII đã suy tôn cha Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục dòng Thuyết Giáo lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày” 5/09.

*

101.
THÁNH PHÊRÔ TRƯƠNG VĂN THI

Lúc nhỏ đi tìm tiếng gọi linh
Đời thông Đạo hiểu hiến thân mình
Nơi nghèo Giáo xứ tràn ơn trọng
Chỗ khổ lao tù được phúc vinh
Lãnh án vua phê người xót dạ
Theo đường lính cõng kẻ thương tình
Vượt qua sợ hãi, NGÀI soi sáng
Bị trảm trung thành, vốn bẩm sinh.

hoanghoon

“Phêrô Trương Văn Thi, Sinh năm 1763 tại Kẻ Sở, Hà Nội, Linh mục, bị xử trảm ngày 21/12/1839 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII đã suy tôn cha Phêrô Trương Văn Thi lên bậc Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 21/12.”

*

102
THÁNH PHÊRÔ VÕ ĐĂNG KHOA

Ước nguyện dâng mình được Chúa thương
Đời tu bước vững cuối con đường
Bề Trên tín nhiệm, người tin cậy
Mục Tử thừa hành, kẻ tựa nương
Bắt bớ giam cầm nguy nhất định
Truy cùng đuổi tận khổ khôn lường
An lòng đón nhận nhiều gian khổ
Tử Đạo cho đời phục tấm gương.

hoanghoon

“Phêrô Võ Ðăng Khoa, Sinh năm 1790 tại Thuận Nghĩa, Nghệ An, Linh mục, bị xử giảo ngày 24 tháng 11 năm 1838 tại Ðồng Hới dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn cha Phêrô Vũ đăng Khoa lên bậc Chân Phước ngày 27-5-1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.. Lễ kính vào ngày 24/11. “

*

103.
THÁNH PHÊRÔ VŨ VĂN TRUẬT

Gia cảnh nghèo ba mất mẹ thương
Việc chung dự lễ tới lui thường
Gầy còm ốm yếu ngời nhân cách
Giản dị nhu mì rạng tấm gương
Xứ Đạo ân cần lo Giáo lý
Nhà lao dõng dạc tỏ can trường
Người khôn chiếm hữu phần gia nghiệp
Bị chết oai hùng đất tỏa hương.

hoanghoon

“Phêrô Vũ Văn Truật, Sinh năm 1817 tại Kẻ Thiếc, Hà Nam, Thầy giảng, bị xử giảo ngày 18/12/1838 tại Sơn Tây dưới đời vua Minh Mạng, Đức Lêô XIII suy tôn lên bậc chân phước ngày 27-05-1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 18/12.”

*

104.
THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH

Phan Văn Minh còn khai hội thơ cho một đợt khác,
50 bài với chủ đề Vịnh Ê-Van

Gia cang đất nước với thân danh
Tô điểm Ê-Van tận gốc nhành
Cơ cấu nhân sinh theo Ðạo Thánh
Ðốc hành thế sự với tâm thành
Con đường bác ái khi chung sống
Ðức độ công bằng lúc đấu tranh
Chúa đã hoằng khai nguồn cứu độ
Trời cao không bỏ kẻ ngay lành

BÀI HỌA

Mục tử kiên cường nhận đúng danh
Cây ngay sáng tỏa gốc vươn nhành
Pháp trường máu đổ ngời tâm tiến
Nền tảng lòng tin vững chí thành
Mãi muốn khơi nguồn dâng cuộc sống
Hằng mong giảng Đạo thắng đời tranh
Lệnh vua xử trảm trời cao độ
Từ gĩa trần ai hưởng phúc lành.

hoanghoon

“Philipphê Phan Văn Minh, Sinh năm 1815 tại Cái Mơn, Vĩnh Long, Linh mục, bị xử trảm ngày 3/07/1853 tại Ðình Khao dưới đời vua Tự Ðức.Đức Cha Lêo XIII suy tôn cha Philiphê Phan Văn Minh lên bậc chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 3/07.”

*

105.
THÁNH SIMON PHAN ĐẮC HÒA

Cha hiền khuất bóng mẹ làm công
Ở xứ lành thiêng Cậu mở lòng
Nhận biết tin mừng theo Đạo Chúa
Xin làm việc phúc chịu cùm gông
Pháp trường mấy kẻ mừng thăng tiến
Gia cảnh nhiều con khổ chất chồng
Lửa đốt nung kìm tra khảo ác
Can trường bị chém phút hằng trông.
hoanghoon

“Simon Phan Ðắc Hòa, Sinh năm 1787 tại Mai Vĩnh, Thừa Thiên, Giáo dân, Y Sĩ, bị xử trảm ngày 12/12/1840 tại An Hòa dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII đã suy tôn y sĩ Simon Phan Đắc Hòa lên bậc Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 12/12.”

*

106.
THÁNH STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN VINH

Hy hữu Thầy đây mới dự tòng
Chứng nhân Nước Chúa chịu cùm gông
Khi ngoài xã hội chưa vào Đạo
Lúc ở nhà lao mới nhập dòng
Ngục thất người mang xiềng hướng thiện
Thiên Đường kẻ lãnh án chờ mong
Vang lời chúc tụng ngày hy vọng
Bị xử cùng nhau quyết một lòng.

hoanghoon

“Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, thầy giảng, Dòng Ba Ða Minh; sanh 1814 tại Phù Trang, Nam Ðịnh; chết 19, tháng 12, 1839, tại Cổ Mễ, dưới đời vua Minh Mạng. Ngài là một nông dân sốt sắng, chịu xử giảo (thắt cổ) vì đức tin cùng với bốn người bạn, kể cả Tôma Đệ. 27.5.1900, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã suy tôn năm vị anh hung tử đạo: Phanxicô Xavie Hà trọng Mậu, Đaminh Bùi văn Úy, Augustinô Nguyễn văn Mới, Tôma Nguyễn văn Đệ và Stêphanô Nguyễn văn Vinh lên bậc Chân Phước. Ngày 19.6.1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong các vị lên bậc hiển thánh. Ngày Lễ kính 19 tháng 12.”

*

107.
THÁNH STEPHANÔ
THÉODORE COÉNOT THỂ

Học tiếng quen dần dạy chủng sinh
Giữa nơi cấm Đạo hiến dâng mình
Thụ phong Giám Mục trời cao sáng
Xin nhận đàn chiên đất khổ linh
Giáo Phận thêm lòng tin sốt sắng
Đàng Trong được nhận ý chân tình
Thân gìa chạy trốn sang nhà khác
Bị bỏ giam tù bệnh chết vinh.

hoanghoon

“Ðức Cha Thể (Etienne Théodore Cuénot), Sinh năm 1802 tại Belieu, Besancon, Pháp, Giám mục Hội Thừa Sai Paris, địa phận Ðông Ðàng Trong, chết rũ tù ngày 14/11/1861 tại Bình Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 02.05.1909, Đức Piô X nêu danh Đức cha Stêphanô Théodore Cuénot Thể đứng đầu danh sách 20 vị tử đạo tại Việt Nam được suy tôn lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh, lễ kínhvào ngày 14/11.”

*

108.
THÁNH TÔMA ĐINH VIẾT DỤ

Vì lo ích lợi các Linh Hồn
Cuộc sống hằng ngày khấn nguyện luôn
Lính bắt xưng mình rao giảng Đạo
Quan trù bắt tội đánh no đòn
Kiên trì bởi thế thân bầm giập
Bất khuất tuy rằng xác héo hon
Suy niệm tin mừng cơ hội tốt
Cho lần nhận án được suy tôn.

hoanghoon

“Tôma Ðinh Viết Dụ, Sinh năm 1783 tại Phú Nhai, Nam Ðịnh, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 26 tháng 11 năm 1839 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn linh mục dòng Đaminh, cha Tôma Đinh Viết Dụ lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 26/11.“
*

109.
THÁNH TÔMA KHUÔNG

Tim Ngài: tiếng gọi bỏ giầu sang
Qúi tộc quyền cao chuyện chẳng màng
Lắm bận quan mời khôn khéo thoát
Ba thời kẻ hại khổ đau mang
Tìm nơi ổn thỏa trông mờ mịt
Gặp lúc nguy nan nói rõ ràng
Thập Gía, tôn sùng không giẫm đạp
Vui lòng chịu chết hưởng vinh quang.

hoanghoon

“Tôma Khuông, Sinh năm 1780 tại Nam Hào, Hưng Yên, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 30/01/1860 tại Hưng Yên dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 29.4.1951 cùng với 24 vị tử đạo khác tại Việt Nam, cha Tôma Khuông được Đức Piô XII suy tôn lên hàng Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 30/01.”

*

110.
THÁNH TOMA NGUYỄN VĂN ĐỆ

Đời yên bị lính bủa vây làng
Cuộc sống gia đình dẫu nặng mang
Gặp cảnh lìa con từ gĩa vợ
Cam tâm chịu án, xót thương chàng
Thợ may ngục thất lời Cha rõ
Tín hữu dòng ba tiếng Chúa vang
Sống Đạo nhà giam người rửa tội
Ngày vui bị xử, phúc Thiên Đàng.

hoanghoon

“Tôma Nguyễn Văn Ðệ, thợ may, Dòng Ba Ða Minh; sinh năm 1810, tại Bồ Trang, Nam Ðịnh, chết 19/12/1839, tại Cổ Mễ dưới đời vua Minh Mạng. Ngài bị xử giảo (thắt cổ) chết cùng với bốn người khác. 27.5.1900, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã suy tôn Tôma Nguyễn văn Đệ lên bậc Chân Phước. Ngày 19.6.1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Ngày Lễ kính 19 tháng 12.”

*

111.
THÁNH TÔMA TOÁN

Ông lang chỉ điểm bắt giam Thầy
Lỡ bước hai lần thập gía đây
Yếu đuối thua trò quan lính vậy
Trung kiên thắng cuộc thế gian này
Nhờ Cha giải tội và khuyên nhủ
Bị chúng phơi ngoài với chọc nhây
Chịu đủ mưu hèn không khuất phục
Tù oan chết rũ hưởng ơn đầy.

hoanghoon


“Tôma Toán, Sinh năm 1764 tại Cần Phan, Nam Ðịnh, Thầy giảng dòng ba Ða Minh, bị chết rũ tù ngày 27/07/1840 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn thày Tôma Toán lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 27/06. “

*

112.
THÁNH TÔMA TRẦN VĂN THIỆN

Tâm hồn thánh đức chọn đường linh
Sống ở nhà Cha rất chí tình
Tiếng gọi: Người đi về chủng viện
Lời khuyên: kẻ trốn giữ thân mình
Cam lòng để bắt thờ thiên Chúa
Chịu lính tung hoành hại chúng sinh
Chú Thiện ngay lành, quan muốn rể
Nào mong được chức sướng triều đình.

hoanghoon

“Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, thầy giảng; sanh 1820 tại Trung Quán, Quảng Bình; chết 21 tháng 9, 1838, tại Nhan Biều. Ngài thụ huấn với Hội Thừa Sai Balê, và đang chuan bị để được thụ phong linh mục vào lúc bị bắt. Sau khi bị đánh đòn, ngài bị xử giảo (thắt cổ) chết lúc mới có 18 tuổi. Phong Á Thánh 1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 21/09 “

*

113.
THÁNH VALENTINÔ BERRIO OCHOA VINH

Bất hủ, tình ca kính Chúa trời
Kiên cường cực khổ đẹp dòng khơi
Thân nghèo với mộng làm công phúc
Cảnh khó cùng ba gánh việc đời
Cảm động ngày phong Linh Mục trẻ
Vui mừng Đạo khởi Việt Nam tươi
Hằng lo nhận Đức Cha hầm trú
Bị chém đầu thiêng ý rạng ngời.

hoanghoon

“Ðức Cha Vinh (Berrio Ochoa), Sinh năm 1827 tại Elorrio (Vizcaya), Tây Ban Nha, dòng Ða Minh, Giám mục thừa sai người Tây Ban Nha, địa phận Ðông Ðàng Ngoài, bị xử trảm ngày 1/11/1861 tại Hải Dương dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 15/04/1906 do Ðức Piô X. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. lễ kính vào ngày 1/11.”

*

114.
THÁNH VINCENTÊ ĐỖ YẾN

Cuộc sống tu trì thuở thiếu niên
Bình an giảng Đạo những năm liền
Lính theo chiếu chỉ vây quanh xóm
Cha vắng nhà chung sợ khổ chiên.
Loạn cảnh truy lùng vì hiểm ác
Buồn thân chạy trốn dẫu trung hiền
Cai bèn dụ ở rồi mang nộp
Bị trảm vui lòng dạ hướng Thiên.

hoanghoon
*
“Vincentê Đỗ Yến, sinh năm 1764 tại Trà Lũ, Phú Nhai, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 30/06/1838 tại Hải Dương dưới đời vua Minh Mạng. Anh hùng tử đạo Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục dòng Đaminh, đã được Đức Lêo XIII suy tôn chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 30/06.“
*
115.
THÁNH VICENTÊ DƯƠNG

Nghề nông cực khổ sáng tâm hồn
Thuế ruộng công bằng đẹp xóm thôn
Lệnh của nhà Vua đầy chết chóc
Người theo Đạo Chúa khó sinh tồn
Dù phân sáp chí luôn bền chặt
Chịu đọa đày lòng vẫn sắt son
Bị hỏa thiêu bừng lên ánh lửa
Năm châu hưởng phúc đức tin còn.

hoanghoon

“Vincentê Dương, Sinh năm 1821 tại Doãn Trung, Thái Bình, Giáo dân, bị thiêu sống ngày 6/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô XII long trọng suy tôn ông lên bậc Chân Phước tại Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 6/06.”
*

116.
THÁNH VICENTÊ NGUYỄN THẾ ĐIỂM

Mục Tử nhân từ đạo đức thay
Chuyên tâm giảng dạy phúc ơn đầy
Trong vùng mọi chỗ người phân tán
Khắp ngõ ngoài đồng lính bủa vây
Quảng đại khi tù giam khổ xác
Vững tâm lúc xử giảo vui ngày
Dây thừng quấn cổ hai đầu kéo
Rũ xuống hơi tàn cảm động đây.

hoanghoon

“ Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm, Sinh năm 1761 tại Ân Ðô, Quảng Trị, Linh mục, bị xử giảo ngày 24/11/1838 tại Ðồng Hới dưới đời vua Minh Mạng.Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm được Đức Lêo XIII suy tôn Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 24/11 “
*

117.
THÁNH VICENTÊ PHẠM HIẾU LÂM

Cùng tranh luận Đạo khác ba ngày
Nhã nhặn ôn hòa ý thẳng ngay
Thái hậu: đi về đâu lúc chết?
Cha Liêm: xuống hỏa ngục nơi đày
Bà nghe nổi giận đùng đùng phán
Chúa (Vua) xử chiều theo lẹ lẹ này
Đại xá không màng xin được án
Công bằng bị trảm nghĩa tình say.

hoanghoon

“Henricô Gia (Henricus Castaneda), Sinh năm 1743 tại Javita, Tây Ban Nha, Linh Mục dòng Ða Minh, thừa sai người Tây Ban Nha, địa phận Ðông Ðàng Ngoài, bị xử trảm ngày 7/11/1773 tại Ðồng Mơ dưới đời Chúa Trịnh Sâm, được phong Chân Phước ngày 15/04/1906 do Ðức Piô X, lễ kính vào ngày 7/11.”

*

118
THÁNH VICENTÊ TRƯƠNG

Chiếu chỉ nhà Vua cảnh rợn người
Tan làng nát xóm diệt cùng nơi.
Giam tù tập thể oan khiên kiếp
Chém cổ hàng trăm rã rượi đời
Bạn hữu hiên ngang dù bỏ xác
Ông Trương khảng khái dẫu tàn hơi
Lời kinh sốt sắng xuyên màn tối
Tử Đạo hằng mong mãi sáng ngời.

hoanghoon

“Vincentê Tương, Sinh nẵm 1814 tại Phú Yên, Giáo dân, bị xử ngày 16/6/1862 tại Làng Cốc dưới đời vua Tự Ðức, Ngày 29.04.1951, Đức Piô XII đã long trọng suy tôn Vinh Sơn Tương lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh.“

Đức Quốc 27.02.2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm