Poem logo
Poem logo

những sự đời!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Những Sự Đời!
(4 tich đồng vĩ)

Cái thú ngêu ngao tớ... Quen rồi
Ai bảo nhàm chán, tớ... Chịu thôi
Khi viết thường quên đi... Sầu đắng
Đầu gom tích tụ mực... Vẽ bôi
Gẫm đời cho sáng bao... Bài học
Đâu đành bỏ mặc lũ... Cuốn trôi
Tay viết chân đi đầu... Suy nghĩ
Tìm ra lý sự được... Đền bồi...

Cậu trẻ rong chơi lỡ... Quen rồi...
Học hành dang dở đành... Chịu thôi
Vào đời đã nếm bao... Sầu đắng
Non xử với đời như... Vẽ bôi
Bởi thế đời tặng bao... Bài học
Dòng lũ xô đảy như... Cuốn trôi
Già đầu đứng lại chợt... Suy nghĩ
Hỏi Trời chỉ cách sống... Đền bồi...

Cô tham vơ vét nên... Quen rồi
Bảo là sửa đổi đành... Chịu thôi
Thẳng thật khác chi trái... Sầu đắng
Khéo sống chỉ biết cách... Vẽ bôi
Kinh nghiệm cho cô bao... Bài học
Luôn để tiền bạc đời... Cuốn trôi
Có lợi là làm chẳng... Suy nghĩ
Vì thế cô quên chuyện... Đền bồi...

Người tìm đường vượt biên... Quen rồi
Ai cong lưng cõng ráng... Chịu thôi
Lưng còng, mệt đau hay... Sầu đắng
Nối kết chẳng qua giống... Vẽ bôi
Thôi thì ráng nhận lấy... Bài học
Mang vào dòng đời cho... Cuốn trôi
Qua rồi bao việc giờ... Suy nghĩ
Để ý làm chi chuyện... Đền bồi...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm