Poem logo
Poem logo

chương a - đoạn a1

Tác giả: Đặng Trần Côn
1. Thiên địa phong trần
Hồng nhan đa truân
Du du bỉ thương hề thùy tạo nhân
Cổ bề thanh động Tràng An (Thành) nguyệt
5. Phong hỏa ảnh chiếu Cam Tuyền vân
Cửu trùng án kiếm khởi đương tịch
Bán dạ phi hịch truyền tướng quân
Thanh bình tam bách niên thiên hạ
Tòng thử nhung y thuộc võ thần
(Đặng trần Côn)

------------------

1. Gió nổi bụi bay
Má phấn đọa đày
Nhân ấy Cao Xanh hề, ai đã gây ?
Đế Khuyết trống quân rung bóng nguyệt
5. Cam Tuyền lửa hiệu rực từng mây
Chín bệ chống gươm ngưng tiệc lại
Nửa đêm truyền hịch định quân ngay
Đất nước thanh bình ba thế kỷ
Võ Quan nhung phục khoác từ đây
(Nguyễn huy Hùng)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm