Poem logo
Poem logo

quay lung nõi chét

Tac gia: Le Huy Trú
Giuc da quan hanh do?i pha´o di
Bi ho`n ai oa´n bo´ng quan di
Nghe dan kho´c lo gia di`nh la?c
Tranh nhau so´ng che´t vuot ra khoi
Ma?t tro`i ma´u sa xuo´ng ta?n noi
Di?ch truy sa´t quay lung no~i che´t
Tu?i nhu?c thay bi? di?ch ba´t di
Khong ta´t sa´t pho` dan cu´u nuo´c

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm