Poem logo
Poem logo

du am

Tac gia: Vu Quyen
Du am

Hoa`ng ha?c nha´t khu´ ba´t phu?c pha?n Ba?ch van thien ta?i khong du du Thoi Hie?u

Du am da~ lo~ cung da`n
Ti`nh ca muon thuo? cu~ng da`nh lo~ tay
Die?u buo`n ho`a nhi?p gi´o lay
Tie´ng chan do`ng vo?ng huong cay nga`n nga`n

Nguo`i di ba~ng la~ng to tru`ng
Oan khien tram ne?o tru`ng phu`ng vo phuong
Vo´ mo`n kha´p khe?nh da?m truo`ng
Doi bo` nha?t nguye?t bo´ng suong nga~ mu`

Ta`m xuan mo?t nu? phu` du
Thuye`n xa be´n nho´ so´ng mu` am ba
Ca´nh xa la~ng da~ng la da`
Tam tam bo?t ca´ vo~ oa` hu khong

Bo vo mo?t thuo? theo cho`ng
Men say ke? o? tie~n no`ng da?m bang
Ba~i hoang gi´o lo?ng ngu´t nga`n
Chim bay co`n nho´ di?a da`ng da´u chan?

Du am da`n lo~ cung ngang
Ti`nh ca muon thuo? cu~ng da`nh die?u don
Mua roi ho`a khu´c nha?c buo`n
Ca´nh xa do`ng vo?ng sa`u tuon nga`n nga`n

Vu~ Quyen

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm