Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC
Tác phẩm: Tổng số có 38 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
thâu lương hoán trụ (kế thứ 25 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Lấy rường đổi cột). Thâu lương hoán trụ kế cao dày. Hoán đổi quay vòng dở biến hay. Câu Tiễn hai đường nuôi chí ấy. Phù Sai một hướng dưỡng tâm này. Thay kèo chịu đựng ôm trong dạ. Đổi cột âm thầm nắm giữa tay. Lược sách...

thụ thượng khai hoa (kế thứ 29 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

( Trên cây hoa nở). Thụ thượng khai hoa kế đã dàn. Mây mù lấp phủ kín giang san. Bàng Quyên đảo ảnh bên Yên hợp. Tôn Tẫn lộn hình phía Ngụy tan. Bởi tiếc rơi sầu mong đất tặng. Do buồn nhỏ lệ ước trời ban. Ngày nay thuở...

thuận thủ khiên dương (kế thứ 12 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Tiện tay dắt dê). Thuận thủ khiên dương sách lược bày. Muôn đời mới có một cơ may. Lưu Chương bạc nhược mưu chưa tỏ. Cát Lượng anh minh kế đã tày. Hận lẽ ngàn năm chưa tới chỗ. Vui niềm một khắc cũng vào tay. Thiên thời...

thượng ốc trừu thê (kế thứ 28 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Lên lầu rút thang). Thượng ốc trừu thê ấy kế là. Gian tình dối nghĩa mới sinh ra. Qua cầu rút ván cùng như vậy. Đổi trắng thay đen cũng thế mà. Bởi lẽ lòng thay thành quỷ dữ. Vì rằng dạ đổi hóa yêu ma. Người ngay hiểm độc...

tiểu lý tàng đao (kế thứ 10 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Cười nụ giấu dao). Mưu nào lập kín tựa như không. Tiểu lý tàng đao nhất định phòng. Dọa kẻ xiêu hồn triều Lý Phủ (1). Đe người lạc phách trướng Huyền Tông (2). Tâm xà giữ dạ đừng mong đến. Khẩu Phật khoe mồm chớ cậy...

vây ngụy cứu triệu (kế thứ 2 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

Vây trời cứu biển chính là đây. Chiến quốc Xuân Thu dụng sách này. Phía Ngụy Bàng Quyên dùng kế dở. Bên Tề Tôn Tẫn lập mưu hay. Ồn ào đất khách xua quân phạt. Lặng lẽ quê hương giải trận bày. Khi đã dụng binh cần đảm...

viễn giao cận công (kế thứ 23 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Xa hòa gần chiến). Xa hòa cận chiến có và không. Doanh Chính Tần Vương đã vận dùng. Bởi cách bang giao chưa chủ chiến. Do gần vũ lực chẳng từ công. Xa nhà lắm lúc còn hay dạ. Cận ngõ nhiều khi chẳng thấu lòng. Chiến lược...

vô trung sinh hữu ( kế thứ 7 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

( Không có mà làm thành có). Hư mà như thực, có là không. Xuất lộ hùng anh mới rõ lòng. Chế Tấn đây Phù bay hóa lặn. Kìm Tần đó Tạ thủ thành công. Phong thanh hạc lệ nhầm xanh đỏ. Thảo mộc giai binh lộn trắng hồng. Mượn tổ...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm