Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC
Tác phẩm: Tổng số có 38 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
mỹ nhân kế (kế thứ 31 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

Dẫu đẹp khuynh thành chớ dấn thân. Anh hùng đắm đuối khổ thần dân. Tây Thi lộng lẫy Phù Sai thích. Đát Kỷ lung linh Đế Trụ cần. Bại quốc là vì say sắc tửu. Suy nhà cũng bởi đắm tình nhân. Thiên binh vạn mã thua nhân...

phản gián kế (kế thứ 33 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

Gián điệp trong lòng địch hóa ta. Khôn ngoan áp dụng ngược thôi mà. Chu Du trước biến tiên thành quỷ. Tưởng Cán sau nhầm bụt hóa ma. Lúc gửi mơ hồ gian thắng thật. Khi thu ảo tưởng chính thua tà. Hai mang phản gián đều như...

phản khách vi chủ (kế thứ 30 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Từ khách thành chủ). Từ khách dần dà hóa chủ ngay. Vai hòa chỗ đổi mấy người hay. Hầu Uyên nhẹ dạ mưu chưa tỏ. Pháp Chính thâm sâu kế đã tày. Cũng bởi mưu ma trùm đáy dạ. Nên là chước quỷ nắm trong tay. Lòng lang dạ thú...

phao chuyên dẫn ngọc (kế thứ 17 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Tung gạch hứng ngọc). Phao chuyên dẫn ngọc hứng tung vào. Điển cố thời Đường tỏ xiết bao. Họ Triệu ngôn hay không giấu diếm. Nhà Thường ngữ kém biết khơi mào(*). Gieo nhân gặt quả là như thế. Tạt nước theo mưa cũng khác...

phía bên kia mặt trời
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

Khi ánh tà dương nhấn chìm tất cả. Anh nghe hồn như sỏi đá chơi vơi. Bóng em đi xa về phía mặt trời. Chiều dịu vợi hoàng hôn vời tóc xõa. Có gì đó giống như là bản ngã. Có chút gì như đã hóa thinh không. Có chút gì như bay...

phủ để trừu tân (kế thứ 19 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Rút củi đáy nồi). Phủ để trừu tân vận ánh hào. Đáy nồi bớt lửa nước sôi sao. Liễu Thăng lập kế đưa binh viện. Lê Lợi bày mưu cấm lính vào. Giấu xác vô hình như biển lớn. Khoe hình hữu ảnh tựa ngàn sao. Trên chồi dưới hụt...

quan môn tróc tặc (kế thứ 22 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Đóng cửa bắt giặc). Quan môn tróc tặc lúc điêu tàn. Đóng cửa dồn thù chiến cuộc tan. Chặn hẻm Bàng Quyên đưa lính chạy. Ngăn sông Tôn Tẫn đón quân dàn. Hùm thiêng xuống núi đeo quần lính. Thỏ đế lên chuồng khoác áo...

sấn hỏa đả kiếp (kế thứ 5 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Lợi dụng cháy nhà mà đánh cướp). Ăn tàn lụy đóm kế thâm sâu. Gặp cháy thì hôi của kẻ giàu. Chiến bại bên Tào lui Xích Bích. Tranh hùng phía Bị tiến Kinh Châu. Nhà tan cửa nát muôn người khóc. Nước chảy bèo trôi vạn kẻ...

tá đao sát nhân (kế thứ 3 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Mượn đao giết người). Mượn đao kẻ khác giết quân thù. Tam quốc muôn đời đã tạc thu. Mạnh Đức gian hùng giăng kế quỷ. Nễ Hành bướng bỉnh chuốc đời ngu. Chơi trò giả dối mèo chê chuột. Diễn xiếc điêu ngoa trộm nhớ tù. Hậu...

tá thi hoàn hồn (kế thứ 14 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Mượn xác qui hồn). Mượn xác qui hồn lúc hiểm nguy. Mồm này dạ nọ khó so bì. Bên Tào đúng đắn do Hội Ngải. Phía Bị sai lầm bởi Khương Duy. Sướng khổ mưu thành tâ mãi nhớ. Buồn vui kế bại óc luôn ghì. Mang voi cõng rắn đâu...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm