Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC
Tác phẩm: Tổng số có 38 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
giả đồ phạt quắc (kế thứ 24 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Mượn đường diệt Quắc). Giả đồ phạt Quắc lộ thông môn. Tuân Tức bày mưu tặng ngọc tồn. Cho bạc Tấn làm nhanh tưởng chậm. Lấy tiền Ngu thấy dại lầm khôn. Nhà tan bách tính kêu thảng thốt. Tộc bại người dân sợ hết hồn. Dạ...

giả si bất điên (kế thứ 27 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

Khôn mà giả dại mới cao tay. Nhà Tống ngày xưa dụng kế này. Địch(1) đã bày mưu vờ sợ hãi. Cao (2) còn trúng kế thật chua cay. Cưa sừng dối phận trâu thành nghé. Cạo tóc lừa thân mỏng hóa dày. Ngẫm nghĩ nhân tình điên đảo...

hỗn thủy mạc ngư (kế thứ 20 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Đục nước bắt cá). Hỗn thủy mạc ngư vạn kiếp sầu. Như là lựa nước đục buông câu. Bên Tần tướng sĩ chưa đào lũy. Phía Tấn vua tôi đã phủ đầu. Mạnh lắm nhiều khi làm thất bại. Hùng nhiều lắm thuở chuốc thua đau. Đồ rằng dụng...

khổ nhục kế (kế thứ 34 trong binh ph(áp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

Đày thân khổ nhục kế như là. Chuốc hận cho mình để hại ta. Câu Tiễn bắt hùm buồn nợ nước. Phù Sai giữ cọp đắng thù nhà. Căm hờn mấy bận không nhìn thấy. Uất hận bao lần chẳng ngộ ra. Muốn được sao còn e ngại mất. Dùng khi...

khổ nhục kế (kế thứ 34 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

Đày thân khổ nhục kế như là. Chuốc hận cho mình để hại ta. Câu Tiễn bắt heo buồn nợ nước. Phù Sai giữ cọp đắng thù nhà. Căm hờn mấy bận không nhìn thấy. Uất hận bao lần chẳng ngộ ra. Muốn được sao còn e ngại mất. Dùng khi...

không thành kế (kế thứ 32 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

Không thành kế ấy tạo nghi âm. Khác lạ vì thăng bỗng hóa trầm. Ý sợ thừa quân mang nản chí. Gia lừa thiếu lính giả bình tâm. Đa nghi đã nhận nhiều sai sót. Độc đoán còn thu những lỗi lầm. Lấy thắng từ thua luôn ảo...

kim thiền thoát xác (kế thứ 21 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Ve sầu lột xác). Kim thiền thoát xác ẩn mình thôi. Mạnh Đức thời Tam quốc vận rồi. Quăng áo vì thua khi kết cuộc. Cắt râu bởi bại lúc tan hồi. Dạng đổi cầu mong ta hóa chúng. Hình trao ước vọng tốt thay tồi. Ngàn năm điển...

liên hoàn kế (kế thứ 35 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

Liên hoàn kế nối lại cùng nhau. Lúc trước vừa dùng lại vẫn sau. Chuốc oán Điêu Thuyền muôn kiếp giận. Ôm thù Lã Bố vạn đời sầu. Dây truyền phản ứng như trời thẳm. Mắt xích quay lồng tựa biển sâu. Sách lược lưu truyền cho hậu...

lý đại đào cương (kế thứ 11 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Lý chết thay đào). Lý đại đào cương đã tỏ rằng. Vì đào chết mận lợi hay chăng! Bên Tàu Họ Tháo sinh hai tóc(1). Phía Việt Lê Lai chết một vầng(2). Bởi lẽ cha đi thì chú đến. Do là chị ngã ắt em nâng. Bầu tròn bí ống...

man thiên quá hải (kế thứ nhất trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Giấu trời qua biển). Man thiên quá hải kế nan đào. Dạ tối thu về được ánh sao. Mạnh Đức(1) đa nghi tên bắn bỏ. Hầu Gia(2) lắm mẹo cỏ thu vào. Đôi khi mạng bỏ vì tiểu khí. Lắm lúc thân còn dẫu đại đao. Dịch lý thâm sâu còn...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm