Poem logo
Poem logo
Tác giả: James Wright
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
băng ngang cánh đồng
Tác giả: Trần Đức Phổ & James Wright

ACROSS THE FIELDS. Translated by James Wright. From the original "Uber die felder" by Hermann Hesse. Across the sky, the clouds move, across the fields, the wind, across the fields the lost child. Of my mother...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm