Poem logo
Poem logo

nam mô quán thế âm bồ tát

Tác giả: Hương Việt
Quán Âm dạo cõi Ta Bà
Ban vui cứu khổ thật là hiển Linh
Nếu ai bất định nơi mình
Nguyện cầu Bồ Tát soi minh an lòng
Dầu mang bao chuyện khó thông
Niệm danh Bồ Tát hóa không mọi bề
Dù mang tâm trạng não nề
Xưng danh Bồ Tát cõi mê thoát tà
Hữu duyên với cõi Ta Bà
Bồ Tát Quán thế vào nhà thế gian
Giúp an những kẻ lầm than
Tín sâu nguyện thiết bình an tâm hồn
Pháp Hoa kinh phẩm Phổ Môn
Hằng ngày nhật tụng tâm hồn thảnh thơi
Lo chi mọi chuyện ở đời
Đại Bi trì chú là lời mật Tông
Thiên Thủ Thiên Nhãn làu thông
Mỗi ngày năm biến nằm lòng chớ quên
Bỏ công mài sắc thì nên
Nam Mô Quán Thế là tên phổ huyền
Người trong cõi thế hữu duyên
Quán Âm Bồ Tát lời nguyền ban cho
Ban vui cứu khổ khỏi lo
Chở chuyên tất cả âu lo thường tình
Bồ Tát Đại Sĩ hiển linh
Nếu ai chuyên niệm cứu mình độ nhân

Hương Việt

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm