Poem logo
Poem logo

bên kia là đền

Tác giả: Bùi Kim Anh
Trông sang bên kia là đền
Rằm mồng một bao người đi lễ
Giá như tôi có thể
Cầm hương hoa
Dâng cúng lòng thành
Giá có Bụt hiện lên chở che cho chúng sinh
Có quỷ sứ dưới chín tầng địa ngục
Con người rùng mình trước khi gây tội ác
Nén hương này xin thắp mỗi tuần trăng.
Nơi ông Thiện ông Ac hai cửa cách ngăn
Con người qua lối hẹp cầu điều may rủi
Gửi ở bên ngoài xấu xa lầm lỡ
Như gửi xe trước khi vào chợ
Khi trở ra của mình lại mang.
Đức tin như hương khói mong manh
Chưa dám một lần chắp tay xin lễ
Ai thấu được cõi xa khi cuộc đời dâu bể
Xô nhau đi bái vọng cửa đền chùa.
Lòng nặng cõi người
Tay dày nghĩa nhân sinh
Oằn đôi gánh tính toan ham hố
Giá như tôi có thể
Cầm hương hoa dâng cúng lòng thành

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm