Poem logo
Poem logo

kính lạy đức thích ca

Tác giả: Mặc Giang
Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Chúng sanh trong cõi Ta Bà
Vẫn còn buông lung giong ruổi
Nên nhiều thống khổ xót xa

Kính lạy Đức Phật Bổn Sư
Chúng sanh mê muội dễ hư
Gần mực thì đen nhào tới
Gần đèn thì lại hổ ngư

Kính lạy Đức Phật Từ Tôn
Hào quang phổ chiếu trường tồn
Sáng soi muôn ngàn tăm tối
Đạo mầu huyền nhiệm sắt son

Chúng con nguyện Đấng Cha Lành
Cuộc đời sinh tử trôi nhanh
Gia hộ chúng con tinh tấn
Vượt qua biển khổ loanh quanh

Chúng con nguyện Đức Từ Bi
Cuộc đời ngu muội mê si
Gia hộ chúng con vững bước
Lên đường Tứ Thành mà đi

Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Trần gian đâu phải là nhà
Dắt con vượt qua nhà lửa
Về vui dưới bóng Phật Đà

Kính lạy Đức Phật Thế Tôn
Từ bi cứu độ chúng con
Chuông ngân ngàn năm tỉnh thức
Chơn kinh chớm nở tâm hồn

Chúng con cảm Đức quang minh
Cho con nương tựa bóng hình
Trên thời đền Bốn Ơn Nặng
Dưới thời cứu khổ hàm linh

Nam Mô Đức Phật Từ Bi
Đạo mầu diệu lý huyền vi
Sáng soi ngàn phương muôn hướng
Đưa đường dẫn lối con đi.

Rằm Tháng Tư - năm Canh Dần 2010
TNT Mặc Giang

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm