Poem logo
Poem logo

hiển linh

Mẹ ơi, mẹ đã chết rồi
Chúng con qùy tế lệ rơi dầm dề
Trong áo quan mẹ nhuận phê
Chuyển luân phúc đức trọn bề chúng con
Cháu, chắt ở thế mẹ còn
Hiển linh phù hộ cho tròn mẹ ơi
Mẹ chết các con đơn côi
Mất mẹ là hết một thời làm Tiên.

Duy Văn Hà Đình Huy
R

LỜI ƯỚC

Con mong ngày mẹ đắc Tiên
Mẹ cứu cữu huyền ra khỏi diệt vong
Con mong ngày ấy con mong
Phủ Từ con sẽ xây trong ra ngoài
Con mong lời ước hôm nay
Sẽ là hiện thực những ngày lưu vong
Mẹ hiện ở chốn Thiên Bồng
Con mong hồn mẹ một lòng cùng con.

Duy Văn Hà Đình Huy
R

CẦU NGUYỆN

Mặc bộ áo tang chúng con qùy
Cúi đầu khấn lại đấng Từ Bi
Cầu cho hồn mẹ mau siêu thoát
Cực lạc đăng Tiên ngộ Diêu Trì

Chúng con cầu đấng CAO ĐÀI
Xin cho mẫu mẹ cả ngày lẫn đêm
Chơn hồn ở chốn non Tiên
Vui cùng Di Lạc trọn nguyền ngôi xưa.

Duy Văn Hà Đình Huy

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm