Poem logo
Poem logo

chỉ có tâm đại hùng

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Chỉ có tâm Đại hùng
giúp sống tròn trí dũng
và trí dũng thường giúp
vượt thóat bao bão bùng.

Chỉ có tâm Đại lực
giúp sống tròn tỉnh thức
và tỉnh thức thường giúp
sống an vui, trung thực.

Chỉ có tâm mạnh mẽ
giúp sống tròn tươi trẻ
vì chỉ có hùng tâm
giúp sống tròn mạnh khoẻ.

Đừng mãi lo rên rỉ
khiến đời thêm sầu bi.
Hãy hát nhiều nhạc vui,
giúp muôn lòai hoan hỷ.

Hãy hát nhạc thanh cao,
nhạc tuyên dương Phật Đạo
để thấy rõ hạnh-phúc
muôn thuở vẫn nhiệm mầu.

Đừng mãi hát nhạc tình
khiến tâm càng thêm bịnh,
bịnh si mê, luyến ái,
chỉ khiến đời điêu linh.

Hãy hát bài hùng ca
khiến tâm thêm bao la
và giúp cho muôn lòai
vui sống đời vị tha.

Nguyện cho bao công đức
giúp muôn lòai tỉnh thức
để sống tròn an vui
và trọn vẹn trung thực...

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm