Poem logo
Poem logo

hãy cùng mừng giáng sinh

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Hãy cùng mừng Giáng Sinh
ngay nơi cõi điêu linh
vì đã có Bồ Tát
Jesus Christ rất anh minh.

Ngài là vị Bồ Tát
luôn sống rất tươi mát
để thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn an lạc.

Ngài giảng đạo tuyệt diệu,
đúng Chơn lý cao siêu
để giúp cho muôn lòai
luôn sống hạnh phúc nhiều.

Ngài chữa lành nhiều bịnh
khiến muôn lòai đều kính
vì Ngài là Y Vương,
Đấng tuyệt vời, cứu tinh.

Bọn La Mã ganh tài
nên đã đóng đinh Ngài
ngay trên Thập tự giá
và gây bao thiệt hại.

Xin hãy tin Phật, Chúa
vì các Ngài là Vua,
Vua cõi Phật, Bồ Tát
vượt thóat mọi hơn, thua.

Các Ngài có thần thông
rất quảng đại, mênh mông
nên có thể giúp ta
thóat bao chuyện đau lòng.

Hãy thành tâm cầu nguyện
và tu tập tinh chuyên
để gặp lại các Ngài
nơi các cõi Chân nguyên.

Cõi Phật hay cõi Trời
tùy theo công đức thôi.
Xin hãy gắng niệm Phật
trong tất cả mọi thời.

Đừng mãi lo luyến ái,
lo tình duyên tương lai.
Hãy gắng thường tu tập
để sống tròn vô ngại.

Hãy sống như Bồ Tát,
cho đời luôn tươi mát
để thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn an lạc.

Nguyện cho bao công đức
giúp muôn lòai tỉnh thức
để sống tròn an vui
và trọn vẹn chơn thực...

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỳ Quang Như Lai,
Nam-mô Jesus Christ Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm