Poem logo
Poem logo

hãy cùng mừng năm mới

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Hãy cùng mừng năm mới
và sống tròn thảnh thơi
vì bạn là Hiện thân
của Nguồn sống tuyệt vời.

Xin bạn hãy vui lên
và sống tròn rộng thênh
để muôn thuở tươi mát
như là một đóa sen.

Xin bạn hãy quên đi
tất cả mọi sầu bi
để thường sống an vui
và trọn vẹn hoan-hỷ.

Có chi nơi cõi này,
tất cả như áng mây
tạm có và mong manh,
thóang qua mấy ai hay.

Chỉ còn lại niềm Tin
nơi Tam Bảo hiển linh
vì Tam Bảo luôn giúp
muôn lòai thóat tử sinh.

Đừng tin nơi tà đạo,
hãy sống tròn thanh cao
vì muôn pháp thế gian
đều tạm bợ, hư ảo.

Nguyện Tam Bảo mười phương
luôn soi sáng, chỉ đường
và giúp cho muôn lòai
luôn sống tròn cao thượng.

Nguyện bao công đức lành
thường giúp mọi chúng sanh
luôn sống tròn tươi mát
và trọn vẹn cao thanh...

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm